{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}
{}

Naše značky

{"support":{"yesButton":"Ano","noButton":"Ne","feedback":{"title":"Co můžeme udělat pro zlepšení?"},"submitButton":"Odeslat","successMessage":"Děkujeme za váš názor","title":"Bylo to užitečné?","feedbackPercentLabel":"lidí shledalo toto užitečným","captcha":{"error":"Zaškrtněte políčko"}}}
Prohledejte časté dotazy

Error while running config.sh file after upgrading Java version of PCBE 10.x

Issue:
In Linux based operating systems while running config.​sh file after upgrading JDK version to latest JDK the config.​sh file throws an Error 206

Product Line:
PowerChute Business Edition v10.0, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3  (PCBE).

Environment:
Linux Based Operating systems with PCBE v10.0, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 installed.

Cause:
Linux Based Operating systems with PCBE v10.x installed. Re-running the config.​sh file after upgrading PCBE java version to latest java, throws an error - 206 which is based on the current java path of PCBE.

Resolution:

Please follow below steps after JDK version is upgraded to latest.

1. Open Terminal and navigate to /opt/APC/PowerChuteBusinessEdition/Agent/config.​sh and Edit the config.​sh file as follows.       
           a. Open config.​sh file and go to line number 206.
           b. Update the old JDK path with new JDK path and save the file.

Example:
Old JDK path is mentioned as /opt/APC/PowerChuteBusinessEdition/Agent/../jre/bin/java
New JDK path (/opt/APC/PowerChuteBusinessEdition/jdk-x.x.x/jre/bin/java).

  2. Try to run config.​sh file from the terminal as shown below and make the necessary configuration changes.
sh /opt/APC/PowerChuteBusinessEdition/Agent/config.​sh

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Obraťte se na náš tým péče o zákazníky, který vám poskytne technickou podporu, pomoc se stížnostmi a další informace.