{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}
{}

Naše značky

{"support":{"yesButton":"Ano","noButton":"Ne","feedback":{"title":"Co můžeme udělat pro zlepšení?"},"submitButton":"Odeslat","successMessage":"Děkujeme za váš názor","title":"Bylo to užitečné?","feedbackPercentLabel":"lidí shledalo toto užitečným","captcha":{"error":"Zaškrtněte políčko"}}}
Prohledejte časté dotazy

How to start and stop the PowerChute Network Shutdown service

Issue:
How to start and stop the PowerChute Network Shutdown service
   
Product:
PowerChute Network Shutdown v4.1 and higher

Environment: 
All supported operating systems

Solution:
NOTE: Enter the commands below in a command prompt with administrator privileges.
 
Windows
To start or stop the PowerChute service on Windows using the Services console:
  1. Click Start > Run
  2. Type Services.msc to, and click OK.
  3. Click on the service named PowerChute Network Shutdown
  4. Click on Start the service or Stop the service to start or stop the PowerChute service.
 
To start or stop the service using the command prompt, type the following commands:

net start pcns1
net stop pcns1
 

Mac OS X
To start or stop the PowerChute service on the latest version of Mac OS X for PowerChute v4.x or higher, use the following commands:
 
sudo launchctl start com.apcc.pcns
sudo launchctl stop com.apcc.pcns
 
To start or stop the PowerChute service on earlier versions of PowerChute or Mac OS X, use the following commands:
 
sudo /Library/StartupItems/comapcpcns/comapcpcns start
sudo /Library/StartupItems/comapcpcns/comapcpcns stop


Linux
 
Some Linux distributions place the PowerChute service script in the /etc/init.d directory, and others place it in the /etc/rc.d/init.d/ directory. To start or stop the PowerChute service in the particular directory, use the commands:
 
sudo /etc/init.d/PowerChute start
sudo /etc/init.d/PowerChute stop
 
or
 
sudo /etc/rc.d/init.d/PowerChute start
sudo /etc/rc.d/init.d/PowerChute stop
 

            RedHat/SuSE Linux
 
            To check if the PowerChute service is running on RedHat or SuSE Linux, use the following command:
                        sudo service PowerChute status
 
            To start or stop the PowerChute service, use the following commands:
            sudo  service PowerChute start
            sudo  service PowerChute stop
     

           Debian Linux
            To check if the PowerChute service is running on Debian Linux, use the following command:
                        sudo systemctl status PowerChute
 
      To start or stop the PowerChute service, use the following commands:
            sudo systemctl start PowerChute
            sudo systemctl stop PowerChute
 
 

Solaris
To start or stop the PowerChute service on Solaris, use the following commands:
 
sudo /etc/rc2.d/S99PowerChute start
sudo /etc/rc2.d/S99PowerChute stop
 

HP-UX
To start or stop the PowerChute service on HP-UX, use the following commands:
 
sudo /sbin/init.d/pcns start
sudo /sbin/init.d/pcns stop
 

IBM AIX
To star or stop the PowerChute service on AIX, use the following commands:
 
sudo /etc/rc.APCpcns start
sudo /etc/rc.APCpcns stop

 

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Obraťte se na náš tým péče o zákazníky, který vám poskytne technickou podporu, pomoc se stížnostmi a další informace.