{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}
{}

Naše značky

{"support":{"yesButton":"Ano","noButton":"Ne","feedback":{"title":"Co můžeme udělat pro zlepšení?"},"submitButton":"Odeslat","successMessage":"Děkujeme za váš názor","title":"Bylo to užitečné?","feedbackPercentLabel":"lidí shledalo toto užitečným","captcha":{"error":"Zaškrtněte políčko"}}}
Prohledejte časté dotazy

Upgrading the public JRE fails When Running PowerChute Network Shutdown on Windows.

Issue:
Upgrading the public JRE fails When Running PowerChute Network Shutdown on Windows.

Product:
 PowerChute Network Shutdown

Environment:
All support Windows OS

Cause:
If your installation of PowerChute on Windows uses a public JRE rather than the private JRE available through PowerChute, and you attempt to upgrade your JRE version through Windows the upgrade installation will fail. 

Solution:
For PowerChute versions 3.X up to 4.2 

Stop the PowerChute service, perform the JRE upgrade and then re-start the PowerChute service.

Note: If you uninstall the version of Java that PowerChute was using then you will need to edit the javaVersionFile.log file in the PowerChute folder to point PowerChute to the updated path of Java. Example  
Java Virtual Machine Details 
Version : 1.8.0_102
Location : C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102

You will need to edit the PowerChute JRE entry in the system registry to reflect the new location of the JRE. 
Example: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PCNS1 
Application C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\java.exe

Warning: Using the Registry Editor incorrectly can cause serious system wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them. Schneider Electric  and Microsoft can not guarantee that any problems resulting from the use of Registry Editor can be solved.

For PowerChute versions 4.3 and above:

With the release of PowerChute Network Shutdown 4.3 an embedded Java Update tool in the PowerChute UI, which allows you to easily change the Java version used by PowerChute. 

1. Download a valid JRE on your system. JREs can be downloaded from the OpenJDK website.

PowerChute v4.3+ supports Java 11 or above. You can only update the Java version used with PowerChute to a 64-bit JRE.
The Java versions supported by PowerChute are posted on the APC website at https://www.apc.com/wp/?um=200.
  
2. Navigate to the PowerChute installation directory, and create a new folder called “Updates”. If the default installation directory was chosen during installation, this location will be:
• C:\Program Files\APC\PowerChute\Updates for Windows systems
3. Copy the Java file downloaded in Step 1 above to the Updates directory.
4. Navigate to the About screen in the PowerChute UI (Help > About). In the Java Update Available field, the downloaded Java file will be listed in a drop-down box.
5. Select the Java version you want to update PowerChute to use from the drop-down box, and click Upgrade. 6. A confirmation dialog will appear. Click OK.
7. Another dialog will appear and PowerChute restarts. Wait 2-3 minutes for the Java version to successfully update.
8. When the PowerChute service restarts, refresh your browser and navigate to the About screen. The Java Version field will be updated to show the new Java used by PowerChute.
 
 

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Obraťte se na náš tým péče o zákazníky, který vám poskytne technickou podporu, pomoc se stížnostmi a další informace.