Екологічні показники

Докладно про екологічні показники, що позначаються абревіатурами 

Сировинне виснаження (англ. Raw Material Depletion, RMD) Кількісний показник споживання сировини впродовж життєвого циклу виробу. Виражається як частка природних ресурсів, що зникають упродовж року, відносно всього річного запасу відповідних речовин.

Енергетичне виснаження (англ. Energy Depletion, ED) Кількісний показник спожитої енергії, виробленої на теплових, атомних, гідроелектростанціях тощо. Враховує енергію, добуту з речовин шляхом спалювання. Виражається в мегаджоулях (МДж).

Водне виснаження (англ. Water Depletion, WD) Показник об’єму спожитої води, включаючи питну та технічну. Виражається в кубічних дециметрах (дм3).

Глобальне потепління (англ. Global Warming, GW) Загальне потепління на планеті зумовлене збільшенням парникового ефекту: відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання поглинається певними, так званими «парниковими» газами в атмосфері. Виражається кількісно в грам-еквіваленті СО2.

Озонове виснаження (англ. Ozone Depletion, OD)
Показник визначає явище зникнення озонового шару в атмосфері через викиди певних газів. Виражається кількісно в грам-еквіваленті фреону CFC-11.

Токсичність повітря (англ. Air Toxicity, AT) Показник токсичності повітря в людському довкіллі. Враховує допустимі концентрації певних газів у повітрі й кількість газів, що виділяться впродовж життєвого циклу виробу. Виражається як об’єм повітря, необхідний, щоб розбавити ці гази до прийнятних концентрацій.

Утворення фотохімічного озону (англ. Photochemical Ozone Creation, POC) Кількісний показник явища «смог» (фотохімічне окислення певних газів, в ході якого утворюється озон), виражається в грам-еквіваленті етилену (C2H4).

Підкислення повітря (англ. Air Acidification, AA) Наявність в атмосфері речовин із кислотними властивостями, що випадають із дощем. Високий рівень кислотності дощів може зашкодити лісам. Підкислення вимірюють на основі потенціалів підкислення відповідних речовин, виражають у моль-еквіваленті H+.

Токсичність води (англ. Water Toxicity, WT) Показник токсичності води. Враховує допустимі концентрації певних речовин у воді й кількість цих речовин, що виділяться впродовж життєвого циклу виробу. Виражається як об’єм води, необхідний, щоб розбавити ці речовини до прийнятних концентрацій.

Утворення небезпечних та шкідливих відходів (англ. Hazardous Waste Production, HWP) Показник відображає кількість відходів, що вимагають спеціальної технології обробки, які утворюються впродовж усього життєвого циклу виробу (виробництво, розповсюдження й утилізація). Це, наприклад, промислові відходи на етапі виробництва, відходи при виробництві електроенергії тощо. Виражається в кілограмах (кг).

Оцінювання в життєвому циклі та екологічні показники

Докладніше про програму ЕІМЕ