Наші бренди

Екологічний знак Green Premium

Enjoying
Знаряддя захисту нашої планети

Перед усією планетою стоять складні задачі в галузі екології: зміна клімату відповідно до енергоефективності й об’єму викидів вуглекислого газу в атмосферу, вичерпання сировинних ресурсів через споживання матеріалів, повторна переробка, біорізноманітність, убезпечення людей та довкілля від небезпечних речовин і відходів…

У межах численних ініціатив, спрямованих на розв’язання цих задач, на міжнародному рівні та в окремих країнах розробляються правила й стандарти. Зокрема, в електротехнічній промисловості вживають заходи до обмеження використання небезпечних і шкідливих речовин, підвищення енергоефективності, вторинної переробки, утилізації відходів. Національні та міжнародні профільні комітети прагнуть захистити довкілля, вводячи нормативи, які вимагають конструювання виробів із урахуванням екологічної безпеки, переробки відходів, обмеження використання певних шкідливих хімікатів і матеріалів.

Екологічний знак Green Premium — ознака прагнення до захисту довкілля

Оригінальний екологічний знак Green Premium корпорації Schneider Electric свідчить, що APC by Schneider Electric доводить до відома загалу численні й надійні відомості про вплив своєї продукції на довкілля. Це дозволяє клієнтам підтверджувати відповідність наших виробів екологічним нормативам і враховувати це у власній політиці захисту довкілля. За допомогою екологічного знаку Green Premium Schneider Electric допомагає клієнтам визначитися з розрахунками викидів вуглекислого газу, передбачає й досягає відповідності нормативам щодо вмісту тих чи інших речовин, надає всю необхідну інформацію про рівень екологічної безпеки техніки, сприяє скороченню витрат на виведення з експлуатації завдяки підвищенню рівня придатності до вторинної переробки.

APC by Schneider Electric присвоює виробам знак Green Premium за наявності:

  • Екологічної декларації (PEP — екологічний профіль продукції);
  • Настанови з виведення з експлуатації (EoLI);
  • Вмісту небезпечних речовин згідно з європейськими нормативами REACh;
  • Декларації про відсутність свинцю, хрому, кадмію, ртуті, полібромистих дифенілів (PBB) та полібромистих дифенілефірів (PBDE) у концентраціях, що перевищують гранично допустимі згідно з європейською директивою RoHS;
  • Декларації про відсутність свинцю, кадмію, ртуті в концентраціях, що перевищують гранично допустимі згідно з європейською директивою про акумулятори.

Нині 85 % обсягу реалізації продукції APC by Schneider Electric досягається за рахунок виробів із знаком Green Premium. Цей оригінальний екологічний знак має чітко визначені критерії присвоєння, вся екологічна інформація доступна через Інтернет, оцінювання здійснюється за міжнародними стандартами.

Екологічний знак Green Premium має стати ключовим показником найбільш екологічно безпечного шляху до спрощення виробничих процесів, дотримання екологічної політики та зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Зробити внесок у поліпшення екологічної обстановки на Землі й дістати інформацію про рівень екологічної безпеки продукції можна одним клацанням мишки — це вможливлює знак Green Premium.

Документи щодо Green Premium доступні на сторінках відповідних виробів та за посиланням у знарядді «Перевірка продукції» (Check a Product).

Перевірити наявність знаку Green Premium в продукції APC Перевірити наявність знаку Green Premium в продукції APC

Щоб отримати додаткову інформацію про ініціативу APC Green Premium та її можливий вплив на ваш бізнес, зв’яжіться з нами.

Потрібна допомога?

Служба підтримки

Отримайте відповіді самостійно, спробувавши наші інструменти цифрової підтримки.

Пошук відповідей на запитання

Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

Як придбати?

Легко знайдіть найближчого торгового посередника або дистриб’ютора APC у вашому регіоні.

Знайдіть свій замінний акумулятор

Знайдіть оригінальний замінний акумулятор APC для вашого ДБЖ.

Зв’яжіться з нами

Зв’яжіться з нами, щоб отримати допомогу у виборі потрібного продукту або щодо усунення несправностей і встановлення. Понеділок-П'ятниця з 9:00 по 18:00.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!