Знак Green Premium

Business Growth Concept, hands hold a growing seed
Заохочувана дедалі жорсткішим екологічним законодавством, APC by Schneider Electric розробляє вироби, що вирізняються підвищеною енергоефективністю, меншим вмістом небезпечних речовин, екологічно безпечнішими варіантами вторинної переробки й утилізації.

Екологічний знак Green Premium


  • Екологічний знак Green PremiumЗнак Green Premium

    Оригінальний екологічний знак Green Premium корпорації Schneider Electric свідчить, що APC by Schneider Electric доводить до відома загалу численні й надійні відомості про вплив своєї продукції на довкілля.

    Докладніше

Екологічні характеристики виробів


  • Екологічні характеристики виробів

    Документ «Екологічна характеристика виробу» (ЕХВ, англ. PEP), який публікує APC by Schneider Electric, містить докладні екологічні параметри виробівупродовж їхнього життєвого циклу. Щоб забезпечити прозорість та перевірити коректність наданої інформації, ми дотримуємося відповідності PEP та порядку їхньої розробки стандарту ISO 14025:2006 «Екологічне маркування й декларації. Екологічні декларації типу III. Засади й процедури».

    Докладніше про стандарт ISO 14025 Докладніше про Екопаспорт

Оцінювання в життєвому циклі та екологічні показники

APC by Schneider Electric використовує програму «Провідник екологічної інформації та керування» (англ. Environmental Information & Management Explorer, EIME) для аналізу повного життєвого циклу виробів. Ця програма призначена для підприємств електротехнічної та електронної промисловості. Дає можливість брати до уваги екологічні показники, що визначають рівень впливу на довкілля й здоров'я населення.

Докладніше

Aerial view of a water plant