Відповідність нормативам RoHS та REACh

Знання APC by Schneider Electric про стан відповідності нормативам RoHS та REACH ґрунтується на інформації третіх осіб. Компанія вживала і вживає домірних заходів, щоб надавати репрезентативну й точну інформацію, зокрема, проводить руйнівне випробовування та хімічний аналіз отримуваних деталей і матеріалів. 

Відповідність нормативам RoHS означає, що продукція відповідає вимогам Директиви ЄС 2011/65/EU (RoHS2). Завважте, що численні вироби APC не потребують ні декларації про відповідність ЄК, ні маркування знаком CE, ні технічного досьє.

Компоненти, що використовуються у виробництві виробів, що відповідають нормативам RoHS, проходять вхідні випробовування та хімічний аналіз, за допомогою яких підтверджується, що загальний вміст полібромистих дифенілефірів (ПБДЕ), включаючи мономер дека-БДЕ, становить менше 1000 млн–1 (масова частка 0,1 %). 

Відповідність нормативам REACh означає, що виріб не містить речовин зі списку особливо небезпечних (SVHC) у концентраціях понад 1000 млн–1. Подана інформація відповідає нашим знанням щодо наявності у виробах особливо небезпечних речовин. Список цих речовин систематично актуалізується; якщо не повідомлено про інше, декларація відповідності складена за останньою редакцією списку SVHC на веб-сайті ECHA. Наша інформація про відповідність також періодично актуалізується на основі поліпшення наших знань про продукцію та розширення списку SVHC.

Декларації відповідності нормативам RoHS і REACH доступні на сторінках відповідних виробів та за посиланням у знарядді «Перевірка продукції» (Check a Product). 

Перевірити стан відповідності нормативам продукції APC

Відповідальність постачальників

APC by Schneider Electric (APC) прагне постачати своїм клієнтам продукцію, що повністю відповідає всім застосовним нормативам, міжнародним протоколам і стандартам захисту споживачів. Усі партнери з нашого ланцюжка постачання сприяють нам у досягненні цієї мети. Ми просимо постачальників спільно з нами працювати над тим, щоб вироби, деталі й матеріали, які вони нам постачають, відповідали застосовним вимогам, і надсилати нам дані, потрібні для підтвердження відповідності.

Докладніше про наші нормативи відповідальності постачальників

Докладніше