Політика конфіденційності

Заява про конфіденційність даних Schneider Electric

1. APC by Schneider Electric докладає зусиль до захисту вашої особистої інформації.

APC by Schneider Electric докладає зусиль до забезпечення конфіденційності вашої особистої інформації. Просимо ознайомитися з цією заявою про конфіденційність.

Ця Заява про конфіденційність містить інформацію про прийнятий у нашій компанії порядок дотримання конфіденційності та збирання й використання вашої особистої інформації, яку ви подаєте через Інтернет. Посилання на цю заяву розміщено на головній сторінці та внизу кожної сторінки веб-вузла Schneider Electric.

Компанія Schneider Electric неухильно підтримує засадничі права на конфіденційність приватної інформації та захист даних і дотримується законів про конфіденційність, як міжнародних, так і окремих країн.

У документі «Наші засади відповідальності», де сформульовано юридичні та етичні принципи, Schneider Electric подає свої зобов’язання щодо дотримання конфіденційності особистої інформації та суворе обмеження її розголошення згідно з законодавством відповідних країн.

Schneider Electric оприлюднює цю Заяву про конфіденційність у порядку доведення до широкого загалу нашого обов’язкового до виконання Регламенту конфіденційності даних (РКД), затвердженого Адміністрацією з захисту даних Європейського Союзу в листопаді 2012 р.

У корпоративному Регламенті конфіденційності даних Schneider Electric ми приймаємо та зобов’язуємося брати до уваги основні засади Директиви ЄС 95/46/EC, оскільки наша штаб-квартира розташована в Європейському Союзі.

Наш Регламент конфіденційності розповсюджується на всі наші афілійовані підприємства в частині збирання, обробки, використання, розповсюдження, передавання й зберігання інформації особистого характеру. Регламентом установлено спільні правила для всіх наших компаній в усіх країнах з метою забезпечення високого рівня захисту особистої інформації в корпорації Schneider Electric.

2. На кого поширюється дія цієї Заяви про конфіденційність

Schneider Electric — глобальна корпорація, що її юридичні особи, виробничі процеси, керівні й технічні структури мають транскордонний характер. Дія цієї Заяви про конфіденційність поширюється на всі веб-сайти, домени, послуги, програми й продукцію, якими володіє корпорація Schneider Electric або наші дочірні підприємства зі 100 % власністю (сайти або послуги Schneider Electric), за винятком випадків, коли політика конфіденційності або заява про конфіденційність конкретних програми, виробу або послуги Schneider Electric має більшу юридичну силу за цю Заяву або доповнює її. Ця Заява про конфіденційність обов’язкова для всіх дочірніх підприємств і співробітників Schneider Electric.

3. Як ми обробляємо вашу особисту інформацію?

Schneider Electric поважає особисті права та інтереси всіх осіб, співробітників, кандидатів на посади та клієнтів. Дочірні підприємства Schneider Electric під час обробки вашої особистої інформації дотримуються поданих далі засад.

1. Ваша особиста інформація обробляється чесно й законно.
2. Вашу особисту інформацію збирають для конкретних законних цілей і не обробляють способами, несумісними з цими цілями.
3. Збирають лише вашу особисту інформацію, актуальну й домірну для цілей, для яких вона збирається й використовується.  Якщо це реалізується технічно й доцільно, ми можемо знеособити інформацію, залежно від її характеру та ризиків, пов’язаних із плановим використанням.
4. Вашу особисту інформацію зберігають у точному та, в разі необхідності, актуалізованому вигляді. Ми вживаємо обґрунтованих заходів щодо виправлення або вилучення неправильних та неповних даних.
5. Ваша інформація зберігається не довше, ніж вона потрібна для цілей, для яких її збирали та обробляли.
6. Ваша особиста інформація обробляється згідно з законними правами особи.
7. Ми вживаємо належних технічних, фізичних і організаційних заходів, щоб запобігти несанкціонованому доступу, незаконному оброблянню та несанкціонованім і випадковим втратам, знищенню або пошкодженню особистої інформації.
8. Вашу особисту інформацію обробляють на таких юридичних засадах:

 • Ви прямо дали на це згоду, або 
 • Обробляння необхідне для виконання угоди, де ви виступаєте як одна з сторін, або для здійснення заходів на вашу вимогу до укладення угоди, або 
 • Обробляння необхідне, щоб виконати юридичні зобов’язання, що поширюються на Schneider Electric, або 
 • Обробляння необхідне, щоб захистити життєво важливі інтереси суб’єкта даних, або 
 • Обробляння необхідне, щоб виконати завдання в громадських інтересах, або реалізувати владні повноваження ревізора або третьої особи, яким розкриваються дані, або 
 • Обробляння необхідне для цілей законних інтересів Schneider Electric або третьої особи чи осіб, яким розкриваються дані, за винятком випадків, коли інтереси фундаментальних прав і свобод суб’єкта даних мають вищу силу. 

Цих засад дотримуються всі юридичні особи в складі Schneider Electric.

4. Навіщо ми збираємо вашу особисту інформацію?

Найперша мета збирання інформації — надавати нашим клієнтам та іншим користувачам високоякісне обслуговування та забезпечувати коректне, ефективне та індивідуалізоване спілкування з нашими сайтами. Наприклад, якщо ви купуєте продукцію або подаєте запит на інформацію через сайти, ми використовуємо вашу особисту інформацію, щоб заповнити замовлення або підшукати потрібну інформацію.

Schneider Electric може збирати вашу особисту інформацію, щоб здійснювати деякі операції, зокрема:
 • замовляти продукцію чи послуги, здійснювати активацію та реєстрацію
 • створювати профілі 
 • виконувати запити на інформацію 
 • оформлювати підписку на маркетингові матеріали або підтримку 
 • забезпечувати участь у конкурсах або опитуваннях 
 • оформлювати заяви на прийом на роботу.

5. Яку інформацію збирають?

Schneider Electric збирає й використовує вашу особисту інформацію, щоб краще вас обслуговувати та індивідуалізувати вашу взаємодію та спілкування з Schneider Electric. Ми збираємо інформацію з належними попередженнями і за наявності згоди, в разі необхідності, звертаємося по дозволи до органів нагляду за захистом даних.

Особиста інформація (або особисті дані) — будь-яка інформація, що стосується визначеної або невизначеної фізичної особи (суб’єкта даних); визначена особа — особа, яка може прямо чи опосередковано бути визначена, зокрема, через посилання на ідентифікаційний номер або інший фактор чи фактори, специфічні для фізичного, фізіологічного, розумового, економічного, культурного чи суспільного визначення цієї особи. 

Ця Заява про конфіденційність не поширюється на особисту інформацію, яка зберігається у знеособленій формі або під псевдонімами. Дані вважаються знеособленими, якщо визначити конкретну особу за цими даними неможливо або можливо лише за умови необґрунтовано великих витрат часу, коштів чи праці. Псевдоніми — замінники, що використовуються замість прізвищ чи інших ідентифікаторів, так що визначення конкретних осіб неможливе або, принаймні, значно ускладнене. Якщо знеособлені дані припиняють бути знеособленими (тобто знову дають можливість визначити конкретних осіб), або якщо в разі використання псевдонімів ці псевдоніми дозволяють визначити конкретних осіб, дія цієї Заяви відновлюється.
Ви завжди вирішуєте самостійно, чи надавати нам свою особисту інформацію; при цьому, якщо ви вирішите її не надавати, ми зберігаємо за собою право не реєструвати вас як користувача та не постачати вам якусь продукцію чи послуги.

Особиста інформація, яку ми збираємо, — це, зокрема, таке: 

 • ваші прізвище та ім’я, назва фірми, електронна адреса, номер телефону, адреси для виставляння рахунків і доставки 
 • тип клієнта, посадові обов’язки, посада, повноваження щодо закупівель, графіки закупівель тощо 
 • зацікавлення щодо продукції та послуг, контактні дані, освіта та досвід роботи, дані про зацікавленість у знаходженні роботи 
 • ідентифікатор користувача й пароль на Schneider Electric (відповідно до застосовності) 
 • дані кредитної картки (відповідно до застосовності) 
 • ІР-адреса (див. розділ про кукі-файли) 
Як ми використовуємо вашу інформацію
Ми збираємо та використовуємо інформацію в різні способи, зокрема подані далі. 

Перегляд і пошук:  Ми збираємо деяку особисту інформацію, коли ви відвідуєте сайти або переходите за посиланнями на вироби й послуги. Цю інформацію ми нагромаджуємо, щоб поліпшити спілкування з вами в Інтернеті під час наступних відвідувань (наприклад, автоматичний вибір країни), сприяти ефективнішому веденню сайтів, зібрати більше демографічних даних, відстежувати рівень активності на сайтах та оцінювати дієвість реклами. (Стосовно кукі-файлів див. статтю 8)

Замовлення: Ми збираємо особисту інформацію, коли ви купуєте вироби чи послуги. Цю інформацію ми нагромаджуємо, щоб виконати ваші замовлення, отримати оплату та обмінюватися з вами інформацією щодо проходження замовлення.

Технічна підтримка: Ми можемо збирати деяку інформацію, коли ви звертаєтеся по технічну підтримку виробів Schneider Electric. Ця інформація необхідна, щоб ідентифікувати вашу техніку, ознайомитися з її налаштуваннями, проаналізувати ваші задачі, запропонувати розв’язки.

Опитування та голосування в Інтернеті: Ми збираємо особисту інформацію клієнтів, що добровільно погодилися заповнити анкети опитування або взяти участь у голосуванні. Цю інформацію ми використовуємо, щоб поліпшувати нашу продукцію та послуги.

Рекламна діяльність: Ми збираємо вашу особисту інформацію, якщо ви берете участь у рекламній програмі або заходах. Цю інформацію ми використовуємо, щоб керувати програмою чи заходами, надсилати вам рекламні електронні листи, повідомляти переможців розіграшів, а також, коли цього вимагають відповідні закони й норми, оприлюднювати перелік переможців.

Електронні видання й рекламні електронні листи Ми збираємо особисту інформацію, коли ви підписуєтеся на електронні видання, рекламні електронні листи та інші відомості. Використовуємо її, щоб надсилати вам інформацію, на яку ви підписалися.

Контактні дані: Якщо ви контактуєте з нами, ми зберігаємо вашу кореспонденцію та зауваги у вашому досьє, де міститься також ваша особиста інформація. Цю інформацію ми використовуємо, щоб у подальшому, якщо ви знову з нами зв’яжетеся, обслуговувати вас краще. 
 
Ми можемо зберігати вашу інформацію в зазначених цілях упродовж обґрунтованого строку.

Як ми використовуємо вашу інформацію для маркетингу?
Ми (в тому числі, компанії в складі нашої групи) та ретельно відібрані треті особи можемо використовувати зібрану інформацію, щоб повідомляти вам листом, факсом, телефоном, СМС чи електронним листом про рекламні заходи, новини та нову продукцію, які, на нашу думку, могли б вас зацікавити.  Подаючи нам інформацію про себе, ви даєте дозвіл зв’язуватися з вами в зазначені способи для зазначених цілей. Якщо ви не бажаєте отримувати маркетингову інформацію, вкажіть це у відповідних полях на формі реєстрації або запиту.

6. Що ми робимо й що не робимо з вашими особистими даними

Якщо ви надаєте нам свою особисту інформацію прямо або через торговельного посередника чи іншого ділового партнера, ми:

 • не продаємо й не здаємо її в оренду третім особам без вашого дозволу, хоча, якщо ви не заперечуєте прямо, ми можемо використовувати ваші контакті дані, щоб надавати вам інформацію, яку, на нашу думку, вам слід знати або яка може бути для вас корисна, наприклад, новини про нашу продукцію та послуги або зміни до наших Умов обслуговування; 
 • вживаємо комерційно обґрунтованих заходів, щоб захистити інформацію від втрат, неналежного використання й несанкціонованого доступу, розкриття, змінення й знищення;  
 • не використовуємо й не розкриваємо інформацію, за наступними винятками:
  > якщо це необхідно для постачання виробів чи послуг, які ви замовили, наприклад, надавши вашу інформацію експедиторові для доставки замовлених виробів;
  > в інші способи, описані в цій заяві про конфіденційність, на які ви дали згоду;
  > у сукупності з іншою інформацією в спосіб, що не дає можливості визначити вашу особу (наприклад, статистичні зведення);
  > якщо цього вимагає закон, наприклад, згідно з ордером на обшук або повісткою;
  > стороннім аудиторам, які погодилися дотримуватися конфіденційності щодо цієї інформації;
  > якщо це необхідно для забезпечення виконання Умов обслуговування;
  > якщо це необхідно для захисту прав, безпеки чи майна Schneider Electric, її користувачів чи інших осіб;це може включати, наприклад, обмін інформацією з іншими організаціями для попередження шахрайства або зниження ризику.

7. Ваша згода

Фактом надання нам особистої інформації та користування сайтами ви даєте нам згоду на обробляння ваших особистих та конфіденційних особистих даних у вищезазначених цілях. Ви також даєте згоду на те, щоб ми переносили вашу інформацію в країни або юрисдикції, де не забезпечується такий рівень захисту даних, як в ЄС, якщо це потрібно для вищезазначених цілей. Коли ми здійснюватимемо таке перенесення, ми, якщо це застосовується в такому випадку, укладемо угоду, яка забезпечить захист вашої інформації. Якщо ви надаєте нам інформацію про іншу особу, ви підтверджуєте, що ця особа вповноважила вас від її імені діяти, давати дозвіл на обробляння її особистих даних, включаючи конфіденційні особисті дані, а ви поінформували її про нашу особу та цілі (подані вище), для яких оброблятимуться її особисті дані.

8. Кукі-файли

Його генерує сервер веб-сторінки; зазвичай, це комп’ютер, на якому розміщений веб-сайт. Його генерує сервер веб-сторінки; зазвичай, це комп’ютер, на якому розміщений веб-сайт. Інформація, вміщена в кукі-файлі, задається сервером, використовує її той самий сервер щоразу, коли користувач відвідує сайт. Кукі-файл можна вважати посвідченням особи користувача, за допомогою якого веб-сайт дізнається, що користувач повернувся.
(Джерело:
www.AboutCookies.org)

За допомогою кукі-файлів ми надаємо вам певні функції й отримуємо інформацію про відвідування веб-сайтів. Крім цього, ми можемо використовувати кукі-файли, щоб зробити сайти зручнішими для користувачів. У більшості програм-оглядачів кукі-файли приймаються автоматично, проте ви не зобов’язані їх приймати. Ви можете змінити налаштування оглядача, щоб заборонити їх прийняття; це не завадить вам користуватися більшістю функцій сайтів.

Якщо ви бажаєте видалити кукі-файли, вже розміщені на вашому комп’ютері, або запобігти прийманню їх у подальшому, зверніться до настанов виробника програми-оглядача, для чого в її меню виберіть «Довідка». Докладніше в Інтернеті:  www.AboutCookies.org.

Кукі-файли третіх осіб для аналітики
Щоб краще обслуговувати відвідувачів, ми обраховуємо кількість відвідувань сторінки, загальну кількість відвідувань, різні дії відвідувачів сайту, їхнє місцезнаходження й кількість повторних відвідувань сайту. Для цього ми використовуємо два програмних засоби веб-аналітики: Analyzer та Google Analytics, а також кукі-файли Marketo Munchkin.

Відомості про Analyzer information (AT Internet - http://www.atinternet.com)
В системі АТ Internet, кукі-файли використовуються для актуального й докладного статистичного аналізу. Кукі-файл використовується додатково до маркера JavaScript, завдяки чому вможливлюється уточненна аналізу маркерів JavaScript; до того ж, клієнти AT Internet можуть розпізнавати відвідувачів щоразу при відвідуванні сайту. У кукі-файлах зберігається інформація стосовно лише одного ідентифікатора користувача AT Internet, за жодних обставин ця інформація не використовується, щоб збирати особисті дані відвідувачів.

Усі отримані результати зводяться, вони повністю знеособлені. Результати містять інформацію про навігацію та поведінку користувачів Інтернету на веб-сайтах клієнтів AT Internet, наприклад, кількість відвідувачів, кількість відвідувань, кількість переглянутих сторінок, та інші відомості, необхідні для визначення кількісних показників зацікавленості користувачів. Ці результати також допомагають вдосконалювати інформаційне наповнення та ергономіку відповідних веб-сайтів.

Відвідайте сторінку http://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/, щоб перевірити свої право доступу, право реагувати й право видаляти дані.

Відомості про Google Analytics
На цьому веб-сайті використовується також Google Analytics, сервіс веб-аналітики корпорації Google, Inc. (далі «Google»). Щоб сприяти аналізу використання веб-сайтів відвідувачам, у Google Analytics використовуються кукі-файли, що являють собою текстові файли й розміщуються на вашому комп’ютері. Інформація про ваше користування веб-сайтами, яка генерується за допомогою кукі-файлу, передається до корпорації Google та зберігається на її серверах у США.

Якщо на веб-сайті діє механізм ІР-анонімізації, у країнах-членах Європейського Союзу або підписантах угоди про Європейську економічну зону ваша ІР-адреса вкорочується. Лише у виняткових випадках ІР-адреса пересилається на сервер Google у США повністю й лише там вкорочується. ІР-анонімізація на цьому веб-сайті діє.

Google використовуватиме цю інформацію від імені експлуатанта веб-сайту, щоб оцінити, як ви користуєтеся сайтом, у процесі підготовки звітів про активність на сайті для експлуатанта та надання йому інших послуг, що стосуються активності на веб-сайті та користування Інтернетом.

IP-адреса, що її передає ваш оглядач для цілей Google Analytics, не прив’язується до жодних інших даних, що має Google. Ви можете заборонити використання кукі-файлів, відповідно налаштувавши програму-оглядач, проте просимо завважити, що в цьому разі ви, можливо, зможете користуватися не всіма функціями цього веб-сайту. Ви також можете відмовитися від відстежування за допомогою Google Analytics, для чого слід завантажити й установити додатковий модуль Google Analytics Opt-out Browser Add-on на ваш поточний оглядач: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Кукі-файли Marketo Munchkin
Ми використовуємо сторонній програмний засіб компанії Marketo для розсилання електронних листів. Для їх відстежування та отримання інформації про частку прочитаних листів та переходів за посиланнями, які там містяться, необхідні кукі-файли. Крім цього, ми стежимо за активністю на нашому веб-сайті. Наприклад, відвідувачі можуть завантажувати з сайту аналітичні доповіді; за допомогою кукі-файлів Marketo ми бачимо, хто це робив, і чи відвідував інші сторінки на нашому веб-сайті. Докладніше про політику фірми Marketo щодо кукі-файлів та конфіденційності читайте в заяві Marketo про політику конфіденційності: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy 

Як це діє?

 • На наших сайтах вбудовано фрагмент коду Munchkin Javascript. Коли відвідувач заходить на сайт, на його оглядач установлюється (якщо раніше не був встановлений) кукі-файл, за допомогою якого на наші сервери пересилається інформація про дії цього відвідувача.
 • За функційністю це дуже схоже на інші скрипти до відстежування, наприклад, у Google Analytics.
 • Це так званий кукі-файл першої особи, який можемо використовувати виключно ми.

Які дані збирає кукі-файл Munchkin?

 • Кукі-файл Munchkin на сторінці автоматично збирає таку інформацію:
  • Кількість відвідувань сторінки
  • Кількість переходів за посиланнями
  • ІР-адреса
  • Звідки здійснено перехід
  • Ідентифікатор нашого кукі-файлу

Якщо ви не бажаєте, щоб наші сайти розміщували кукі-файли у вашій програмі-оглядачі, натисніть кнопку «Відмовитися» (Opt-out) нижче.

9. Як ми захищаємо вашу інформацію?

Schneider Electric та її дочірні підприємства взяли на себе зобов’язання вживати належних технічних, фізичних і організаційних заходів, щоб запобігти несанкціонованому доступу, незаконному оброблянню, випадковим втратам або пошкодженню та несанкціонованому знищенню особистих даних співробітників і клієнтів.

Для розміщення замовлень та доступу до вашої інформації, заведеної під обліковим записом, ми пропонуємо користуватися захищеним сервером.  Він шифрує вашу інформацію, перш ніж її нам переслати. Крім цього, ми вживаємо належних заходів, щоб розкрита нам інформація зберігалася в безпечному, точному й актуальному стані й доки вона необхідна для цільового призначення.

Ми обмежуємо доступ до наших внутрішніх комплексів, де зберігаються особисті дані, вузьким колом уповноважених користувачів, кожен з яких має власні ідентифікатор і пароль для доступу. Доступ до особистих даних надається виключно особам, для яких це входить в службові обов’язки.

Наша політика доступу третіх осіб визначає правила, згідно з якими права доступу різних типів надаються третім особам відповідно до міркувань необхідності й рівня безпеки. Ця політика застосовується до всіх третіх осіб, що запитують доступу до систем, прикладних програм, мережевих пристроїв і сервісів, і призначена для зниження ризику несанкціонованого доступу до інформаційних комплексів Schneider Electric шляхом обмеження доступу відповідно до конкретних потреб.

Тим не менше, ми не можемо гарантувати безпеку якихось даних, які ви нам надаєте, й ви приймаєте ризики листування й купівлі через Інтернет, що їх неможливо уникнути. На купівлю будь-яких виробів і послуг через сайти поширюється дія умов і положень, поданих на цих сайтах.

10. Посилання на веб-сайти третіх осіб

Для вашої зручності сайти або сервіси Schneider Electric можуть містити посилання на програми, вироби, сервіси чи веб-сайти третіх осіб. Переходячи за посиланнями, ви залишаєте сайт Schneider Electric. Schneider Electric не контролює сайти чи прийоми захисту конфіденційності цих осіб, які можуть відрізнятися від практики Schneider Electric. Стосовно сайтів третіх осіб ми не робимо жодних заяв чи рекомендацій. На особисту інформацію, яку ви на власний розсуд надаєте цим третім особам чи яку вони збирають, Заява про конфіденційність Schneider Electric не поширюється. Пропонуємо вивчати політику конфіденційності на сайтах, які ви відвідуєте, перш ніж дозволяти збирати й використовувати вашу особисту інформацію.

Крім цього, ми наводимо посилання на соціальні мережі, де можна ділитися інформацією й взаємодіяти з Schneider Electric на відповідних сайтах. Перехід за цими посиланнями може призвести до того, що там, залежно від функційності, збиратимуть або поширюватимуть інформацію про вас. Пропонуємо вивчати політику конфіденційності на сайтах соціальних мереж, які ви відвідуєте, щоб повністю розуміти, яку інформацію там можуть збирати, використовувати й поширювати.

Завважте, що ваші дописи, коментарі, вияв зацікавленості, введення особистої інформації, включаючи фотографії, та інша особиста інформація, яку ви подаєте на будь-яких публічних форумах, у соціальних мережах, блогах та подібних ресурсах, можуть бути прочитані, переглянуті, зібрані або використані іншими користувачами цих ресурсів, а в подальшому використані, щоб зв’язуватися з вами, надсилати вам непрохані повідомлення, або в цілях, непідконтрольних ні вам, ні Schneider Electric. За особисту інформацію, яку ви на власний розсуд подаєте на цих ресурсах, Schneider Electric не відповідає.

11. Ваші права доступу

Як суб’єкт даних, ви можете надіслати запит про характер ваших особистих даних, що їх зберігає або обробляє будь-яка установа в складі Schneider Electric. Вам буде надано доступ до ваших особистих даних, незалежно від того, де саме ці дані зберігаються й обробляються.

Установа в складі Schneider Electric, яка обробляє ці дані, сприятиме забезпеченню вашого доступу до них або безпосередньо, або через місцеву установу. Усі вимоги доступу просимо надсилати на адресу:

 Schneider Electric Data Privacy Officer (Відповідальний за концфіденційність даних)
 35 rue Joseph Monier
 F- 92506 Rueil-Malmaison
 France — ФРанція
 Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Якщо ваші особисті дані неточні або неповні, ви можете подати вимогу внести до них зміни.

12. Зміни в цій Заяві про конфіденційність

Schneider Electric залишає за собою право вносити зміни в цю Заяву про конфіденційність, наприклад, щоб забезпечити відповідність законам, підзаконним актам, регламентам і правилам Schneider Electric або вимогам уповноважених органів із захисту даних.

У подібних випадках Schneider Electric інформує кандидатів на посади, клієнтів Schneider Electric та інших осіб про істотні зміни в цій Заяві про конфіденційність. Ці зміни Schneider Electric оприлюднює на відповідних внутрішніх та зовнішніх веб-сайтах.

Ця заява та політика, на яку в ній є посилання, не призначені для створення й не створюють жодних контрактних чи інших юридичних прав.

Остання редакція: Від 13 травня 2013 р.