Çevresel Göstergeler

Çevresel göstergeler ve kısaltmaları hakkında daha fazlasını öğrenin: 

Ham Madde Tüketimi (RMD) Bu gösterge bir ürünün kullanım ömrü boyunca ham madde tüketimini sayısal olarak ifade eder. Malzemenin tüm yıllık rezervi bakımından her yıl kaybolan doğal kaynakların oranı olarak ifade edilir.

Enerji Tüketimi (ED) Bu gösterge, fosil, hidroelektrik, nükleer ve diğer kaynaklardan tüketilen enerjinin miktarını verir. Bu gösterge, yanma sırasında üretilen malzemeden elde edilen enerjiyi hesaba katar. MJ cinsinden ifade edilir.

Su Tüketimi (WD) Bu gösterge, içme suyu ve endüstriyel kaynak suyu dahil tüketilen suyun hacmini hesaplar. dm3 cinsinden ifade edilir.

Küresel Isınma (GW) Gezegenimizin küresel olarak ısınması, dünyanın yüzeyinden yansıyan güneş ışığının "sera gazı etkisi" gazları olarak bilinen bazı gazlar tarafından emilmesinden kaynaklanan sera gazı etkisindeki artışın bir sonucudur. Etki, CO2'nin gram eşdeğeri olarak sayısallaştırılır.

Ozon Tüketimi (OD)
Bu gösterge, belirli gazların salınımı nedeniyle stratosferik ozon tabakasının yok olması fenomenine yapılan katkıyı tanımlar. Efekt, CFC-11'in gram eşdeğeri olarak ifade edilir.

Hava Toksisitesi (AT) Bu gösterge, yaşamsal ortamlarda hava toksisitesini temsil eder. Havadaki birçok gaz için kabul edilebilir konsantrasyonları ve ömür döngüsü boyunca salınan gaz miktarını hesaba katar. Söz konusu gösterge, bu gazları kabul edilebilir seviyelere kadar seyreltmek için gerekli hava hacmine karşılık gelir.

Fotokimyasal Ozon Oluşturma (POC) Bu gösterge "smog" fenomenine (ozon oluşturan belirli gazların fotokimyasal oksidasyonu) yapılan katkıyı sayısallaştırır ve etilenin (C2H4) gram eşdeğeri olarak ifade edilir.

Hava Asitlenmesi (AA) Atmosferde bulunan asitli maddeler yağmurla taşınır. Yağmurda yüksek miktarda asidite ormanlara zarar verebilir. Asitlenme katkısı söz konusu maddelerin asitlenme potansiyelleri kullanılarak hesaplanır ve H+ mod eşdeğeri olarak ifade edilir.

Su Toksisitesi (WT) Bu gösterge su toksisitesini temsil eder. Sudaki birçok madde için kabul edilebilir konsantrasyonları ve ömür döngüsü boyunca salınan madde miktarını hesaba katar. Söz konusu gösterge, bu maddeleri kabul edilebilir seviyelere kadar seyreltmek için gerekli su hacmine karşılık gelir.

Tehlikeli Atık Üretimi (HWP) Bu gösterge, tüm yaşam döngüsü aşamaları (üretim, dağıtım ve kullanım) boyunca üretilen, özel işlemden geçmiş atık miktarını hesaplar. Örneğin, üretim aşamasındaki özel endüstriyel atık, elektrik gücünün üretimiyle ilgili atık vb. kg cinsinden ifade edilir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri ve Çevresel Göstergeler

EIME hakkında daha fazla bilgi edinin