Green Premium Eco İşareti

Gezegenimizi korumak için araçlar...

Gezegenimiz farklı çevre sorunlarıyla yüzleşiyor: enerji verimliliği ve karbon ayak izi bağlantılı iklim değişimi, madde tüketimi ve geri dönüşüm bağlantılı ham madde azalması, tehlikeli maddeler ve atıklar bağlantılı biyolojik çeşitlilik ve insan ve çevre güvenliği…

Bu sorunlarla yüzleşen çok sayıda girişim, ulusal ve uluslararası seviyelerde yasalar ve standartlar oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle elektrik endüstrisi sektöründe tehlikeli maddeler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atık konularını ele almak için çok sayıda önlem alınıyor. Bu şekilde ulusal ve uluslararası komiteler, ekolojik tasarımlı ürünler, atık yönetimi ve belirli zararlı maddeler ve kimyasalların kullanımının kısıtlanmasını gerektiren yasaları yürürlüğe koyarak gezegenimizi korumaya çalışıyor.

Çevre sorunlarıyla yüzleşmek için Green Premium Eco işareti

Schneider Electric’in kendine özgü benzersiz ekolojik işareti olan Green Premium ile APC by Schneider Electric, ürünlerimizin çevresel etkileri hakkında kapsayıcı ve güvenilir bilgileri açıklamayı taahhüt eder. Müşterilerimizin ürünlerimizin uyumluluk durumunu onaylamasına ve ürünlerimizi etkili bir şekilde çevre politikalarına dahil etmelerine olanak tanır. Green Premium Eco işaretiyle Schneider Electric müşterilerine, maddeler ve kimyasallarla ilgili tam yasal uyumluluğu öngörerek ve sağlayarak, çözümün ekolojik tasarımını geliştirmek için tüm gerekli bilgileri sağlayarak ve ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini optimum hale getirip kullanım ömrü sonu maliyetlerini azaltarak karbon ayak izinin hesaplanmasına yardımcı olacak bir araç sunar.

APC by Schneider Electric bir ürünü, aşağıdakiler mevcut olduğunda Green Premium ürün olarak niteler:

  • Bir çevre beyanı (PEP - Ürün Çevresel Profili);
  • Kullanım Ömrü Sonu Talimatları (EoLI);
  • Söz konusu madde içeriğinin Avrupa REACh Yönergesiyle uyumluluğu;
  • Avrupa RoHS yönergesinin belirttiği eşiklerin üzerinde kurşun, krom, kadmiyum, cıva, polibromlu bifenil (PBB) ve polibromlu difenil eter (PBDE) varlığının bulunmadığının beyanı.
  • Avrupa Batarya yönergesinin belirttiği eşiklerin üzerinde kurşun, kadmiyum ve cıva varlığının bulunmadığının beyanı.

Bugün APC by Schneider Electric ürünlerinin %85'i Green Premium üründür. Tanımlanmış net kriterlerle eşsiz çevrecilik işareti ile ilgili tüm çevre bilgilerine çevrimiçinden erişim sağlanabilir ve bu bilgiler uluslararası standartlarla karşılaştırılarak değerlendirilebilir.

Green Premium Eco işareti, çevre politikasını destekleyerek ve karbon ayak izini azaltarak iş süreçlerini sadeleştirmenin en çevreci yolunun anahtar göstergesi olmalıdır. Dünyayı daha yeşil yapmaya katkı sağlamak ve tek bir tıklatmayla ürünün çevre için tehlikeleri hakkında bilgi edinmek Green Premium ile olanaklı hale getirilmiştir.

Green Premium belgelerine ürün sayfalarından veya Ürün Kontrol Et Aracı üzerinden erişim sağlanabilir.

APC Ürünlerinin

Green Premium Durumunu Kontrol edin. APC by Green Premium girişimi ve işinizi nasıl etkileyebileceği hakkında ek bilgiler için Bizimle İletişime Geçin.