Çevresel Uyumluluk

Geri dönüşüm


  • Geri dönüşüm

    APC by Schneider Electric, tüketicilerimiz ve kurumsal müşterilerimize çevreye uyumlu ürün iadeleri geri dönüşüm programları sunar. Bu programlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönergesi (WEEE) gibi özel bölgesel kuralları karşılarken kullanım ömrünün sonuna gelen ürünlerin yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya çevreye uyumlu imhasını teşvik eder.

    Daha fazlasını öğrenin

RoHS-Kısıtlanmış Maddeler


  • RoHS-Kısıtlanmış Maddeler

    Belirli tehlikeli maddelerin elektrik ve elektronik ekipmanlarda kullanımlarının kısıtlanması (RoHS 2) ile ilgili 8 Haziran 2011 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ AB YÖNERGESİ EC/65/EU, APC by Schneider Electric'in RoHS madde kısıtlamalarına uygun ürünler üretmesini, Avrupa pazarı için üretilmiş söz konusu ürünü CE işaretiyle işaretlemesini ve Uyumluluk Beyanı mektubuyla uyumluluğunu sergilemesini gerektirir.

    Daha fazlasını öğrenin

REACH-Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 1907/2006 numaralı ve 18 Aralık 2006 tarihli Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzinleri ve Kısıtlamaları (REACH) ile ilgili Yönergesi (EC), APC'nin ürünlerini, belirli Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin varlığının belirlenmesi amacıyla değerlendirmesini ve bu maddeler mevcut olduğu takdirde bunu müşterilerine ifşa etmesini gerektirir.

Daha Fazlasını Öğrenin

Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look
Supervisor engineer pointing the wind turbine

Çekişmeli Mineraller

2010 yılının Haziran ayında ABD, tüm halka açık şirketler ve tedarikçilerinin çekişmeli mineral kullanımı gözetim zincirini ifşa etmesini gerektiren Dodd-Frank Finansal Reform ve Tüketici Koruma Yasası, bölüm1502(b)'yi onayladı.   APC by Schneider Electric bu yasaya doğrudan tabi olmamakla birlikte tabi olan şirketlere ürün tedarik etmektedir. APC, Çekişmeli Minerallerin kullanımından kaçınmayı ve müşterilerine, bu yasanın zorunluluklarını karşılamak için gerekli bilgileri sağlamayı taahhüt etmektedir.

Daha fazlasını öğrenin

Kalite ve Çevre Politikaları

APC by Schneider Electric'te biz, müşterilerimize, inovasyon ve performanstan teknik özellikler ve sürekli gelişime kadar pazar lideri hizmetler ve ürünler sağladığımız için gurur duyuyoruz. İşlerimizi çevreye duyarlı bir şekilde yürütmeye gönülden bağlıyız. Çevreyi koruma sorumluluklarımızı yerine getirmemiz rekabetçi ve karlı ürünler ve hizmetler sağlama becerimizi geliştiriyor.

Kalite ve Çevre Politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Default Alternative Text