Data Center Operation: Energy Efficiency

Повне уявлення про витрати на енергоспоживання та поточні й минулі показники енергетичної ефективності для певного об'єкта; визначення втрат ефективності та сприяння підвищенню рівня ЕВЕ/ЕЦОД на рівні підсистеми.

Модуль InfraStruxure Energy Efficiency відображає поточні та минулі значення ефективності використання електроенергії (ЕВЕ), що сприяє обґрунтованому уявленню про частку установленого ІТ-устаткування в загальному енергоспоживанні об'єкта. Забезпечується детальний аналіз ефективності використання енергії до рівня окремих підсистем, а також виявляються шляхи підвищення енергетичної ефективності. Дані для підсистем отримуються шляхом вимірювання або оцінки, завдяки чому від застосування можна отримати корисні результати, маючи лише невеличку кількість приладів для вимірювання потужності. На веб-панелях моніторингу ефективності відображаються поточні та минулі дані ЕВЕ, а також докладний аналіз витрат у підсистемах. Звертання до InfraStruxure Energy Efficiency відбувається через модуль InfraStruxure Operations, що забезпечує інтеграцію з InfraStruxure Central та іншими системами керування підприємством.

Читати ще
Гнучкість
Локалізація Пропонується інтерфейс користувача для основних місцевих мов.
Готовність
Дані вимірювань не потрібні Використовує виміряні або змодельовані дані, що дає змогу працювати з малою кількістю вимірювачів потужності або навіть без них.
Редактор залежностей за живленням Загальні відомості про проходження об'єктом потоку енергії, у тому числі ієрархічну деталізацію розподілу енергії починаючи з точки входу до головного блоку розподілу живлення (БРЖ) в будівлі.
Зручність
Зручне розгортання Скорочена тривалість і вартість установлення з мінімальною кількістю вимірювачів потужності, необхідних для розгортання
Веб-інтерфейс Створено для полегшення інтеграції з веб-сторінками сторонніх розробників за допомогою інтерфейсу програмування застосувань (API).
Інтеграція даних від різних виробників Інтеграція зі сторонніми системами керування підприємствами та інфраструктурою будинку, такими як система TAC компанії Schneider, для збирання даних, адаптування та інтеграції обчислень ЕВЕ.
Динамічна веб-панель Полегшений доступ до ключових показників ефективності центру обробки даних через легко настроювані веб-панелі з відображенням керівної інформації довільного обсягу.
Сукупна вартість володіння
Звіт про енергоефективність/ефективність ЦОДу Надається звіт із поточних і минулих значень енергетичної ефективності/ефективності ЦОДу, який показує вплив сезонних коливань та може відображатися як на внутрішньому, так і на зовнішньому дисплеї.
Втрати на рівні підсистем Наочне подання енергетичних втрат і вартості спожитої електроенергії на рівні підсистем, за яким можна одразу визначити, на яку саме підсистему припадає більша частина витрат.
Аналіз енергетичної ефективності Відображення поточних і минулих значень ефективності використання електроенергії (ЕВЕ) з урахуванням поточного ІТ-навантаження для обґрунтованого аналізу енергетичної ефективності на рівні інфраструктури.
Викиди вуглецю Відображення вуглецевого сліду для кожної енергетичної підсистеми з метою миттєвого вимірювання впливу на довкілля.
Захист
Ролі користувачів Запровадження різних рівнів доступу за рахунок багатокористувацького входу та наперед визначених ролей користувачів.
Доступ у режимі із захистом від запису Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Багатокористувацький доступ Дозволяє кільком користувачам одночасно виконувати робочі завдання й планувати майбутні переміщення, додавання або зміни.