Yıllık Gözden Geçirmelerle Güç Denetimi

Ürün resmi yok
Ürün resmi yok
  • Veri merkezinizin ya da ağ kabininizin yerinde değerlendirme ve analizinin yanında kullanışlılığı en üst düzeye çıkarmak, enerji verimliliğini arttırmak ve enerjiyle ...

Genel Ürün Görünümünü Göster

WPAYR Özellikler

Yıllık Gözden Geçirmelerle Güç Denetimi
Veri merkezinizin ya da ağ kabininizin yerinde değerlendirme ve analizinin yanında kullanışlılığı en üst düzeye çıkarmak, enerji verimliliğini arttırmak ve enerjiyle ilgili maliyetleri düşürmek için tavsiyeler.

Veri merkezi Değerlendirme Hizmetleri Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kolaylık

Yerinde Bilgi Toplama
Veri merkezindeki enerji yönetimi sorunları konusunda eğitilmiş servis profesyonellerinin gerçekleştirdiği veri toplama
Özel Değerlendirme Raporu
Mevcut altyapınızın analizini sunarak iyileştirmeye yönelik tavsiyeler sağlar ve bu şekilde, kısa ve uzun vadeli enerji yönetim ve altyapı planları geliştirip uygulayabilirsiniz.
Veri Merkezi Enerji Yönetim Uzmanları
Sektördeki en iyi uygulamalara dair bilgilerini pratik veri merkezi tecrübeleriyle birleştirerek analizde bulunan Veri Merkezi Enerji Yönetim Uzmanlarının sunduğu tavsiyeler, faaliyetleri ve enerji verimliliğini geliştirmekle birlikte enerji maliyetlerini düşürür.
İşçilik ve seyahat harcamaları dahildir.
Birçok servis anlaşmasında yol ve iş gücü masrafları dahildir. Lütfen servis detayları için çalışma beyanına bakınız

Planlama

Ana Veriler
Mevcut durumu ve altyapı kullanımı ve verimliliği ile ilgili kaydedilen ilerlemeleri göstermek için ana verileri kullanınız.
Özelleştirilmiş rapor
Tüm Değerlendirme Servisleri, aşağıdakileri de içerebilen özelleştirilmiş raporları sağlayabilir: (1) mevcut yükü destekleyecek güç ve soğutma gereksinimleri, (2) termal görüntü, (3) bilgisayar tabanlı çizimler, (4) sınırlamaların tanımı ve (5) yüksek verimlilik ve kapasite için tavsiyeler. Rapor, en iyi performansı sağlayabilmek, ekipmanınızın ömrünü uzatmak ve ağ kullanılabilirliğini en yüksek seviyeye getirmek için gerekli tesis tasarım bilgilerini size sağlar.
Bağımsız satıcı
Firma değişikliğinden etkilenmeyen çözüm opsiyonları ile tarafsız bir değerlendirme ve analize sahip olunuz.

Ürün Dağıtımı

Canada, Spain, France, Greece, Italy, NAM, Portugal, Türkiye, United States

Seçenekler

Hizmetler