NetBotz 500

Veri merkezlerine ağ kabinleri için yüksek performansta güvenlik ve çevre izleme sistemi

NetBotz 500, ağ üzerinde güvenlik ve çevre izleme için en üstün güvenliği sunar. NetBotz 500, insan hareketlerini kaydetmek için video ile gözetleme ve izleme yapabilir. Sıcaklık, nem, kapı teması, kuru temas, sarsıntı, duman, 2 yollu sesli izleme, nokta sızıntı ve ip sızıntı izleme imkanı sağlar. NetBotz 500'ün ilave özellikleri arasında InfraStruXure Merkezi ve kullanıcı tanımlı alarmlar vardır ve bunlar NetBotz 500'ü IT ürünlerinizi güvenlik ve çevresel tehditlere karşı korumak için mükemmel bir ünite haline getirir. NetBotz 500, ağ kabinlerinde veri merkezlerine kadar kullanılabilir fakat genellikle orta ve büyük veri merkezlerine kurulur. NetBotz, IT alt yapısında bozulma veya arızalara neden olabilecek, insandan veya çevreden gelen fiziksel tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir aktif izleme çözümüdür. Bu ölçeklenebilir network cihazları, sensörler, erişim kontrolleri ve kamera, ağ kabinlerinden veri merkezlerine kadar çeşitlilik gösteren ortamların güvenliği için tasarlanmıştır. Modüler tasarımı NetBotz cihazları arasında ortak sensörlerin kullanımına imkan tanır. Opsiyonel kullanıcı tanımlı uyarılar, farklı formatlarda gönderilebilir ve olay yükseliş önlemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Birden fazla NetBotz sisteminin yönetilmesi için InfraStruXure® Central kullanın. InfraStruXure Merkezi Gözlemleme lisansları birçok kameranın tek bir görünümüne, hızlı aramaya ve video görüntüsü düzeltmeye ve önemli video görüntülerini 'etiketlendirmeye' olanak sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün NetBotz Kabin Monitörü 570 Parça Numarası NBRK0570 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Ayarlanabilir eşik İhtiyaçlarınıza uygun başlangıç tanımlarını belirleyiniz (sensöre göre birden fazla başlangıç, programlama, zorluk derecesi).
Özelleştirilmiş artırma kuralları İkazlar, artırma kurallarınıza göre yönetilir ve birden fazla biçimde alınır.
Kullanılabilirlik
Erişim izleme Kapı düğmesi ile yetkisi olmayan personelin erişimini tespit edin
Hata bildirimi Gerçek-zamanlı haber verme kritik fiiziksel altyapı olaylarındaki yanıt süresini en kısa süreye indirir. IT Yöneticilerinin tamir için gereken ortalama zamanıazaltmalarını, verimin artmasını, ve çalışabilirlik süresinin azami mertebeye erişmesini sağlar.
Gözetleme Hareketi tespit eder ve kaydeder bu da dizinde sebep analizini hızlandıran görsel kaydın bir erişim veya çevre uyarısıyla birleşmesini sağlar.
Çevre izleme Her türlü tehditkar çevresel koşuldan kaynaklanan ekipman hatasını önler.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Duruma yönelik görüntü depolama Hareket ya da ikaz ile devreye giren görüntü depolama.
Ulaşılabilir Tarayıcı Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.
Yönetilebilirlik
Gelişmiş İzleme istemci uygulaması Güçlü uygulama ara birimi geçmişe dönük ikazlar, grafikler ve yapılandırmalar sunar.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
İkaz Görüntüleme İkazları kolayca gözden geçirin ve aralarında ilişki kurun. Video klipler, grafikler ve haritalar ekleyerek ikazlara içerik kazandırın.
İşletme yönetim sistemine uyumlu SNMP eşyalarınızı*(olayları) tercih ettiğiniz kurumsal yönetim sisteminize yollayarak tek bir sistemden APC aygıtlarınızı yönetin.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin