InRow Doğrudan Genleşme

Kabinler, sunucu odaları ve veri merkezleri için kapalı devre, hava, su ve glikol soğutma

InRow Doğrudan Genleşme ürün ailesi, soğutmayı ısı kaynağıyla buluşturarak öngörülebilirlik ve verimliliği geliştirir. Akıllı kontroller, yüke göre aktif şekilde ayarlama yaparak günümüzün BT ortamlarının dinamik taleplerini karşılar. Hava soğutmalı, bağımsız ve sıvı soğutmalı konfigürasyonlarla sunulan bu üniteler, veri merkezi soğutma için çok farklı gereklilikleri karşılar. Verimliliği geliştirmek ya da daha yüksek yoğunluklu ekipmanlar uygulamak isteyen BT operatörleri, InRow Doğrudan Genleşme ürünlerinin modüler tasarımından yararlanabilir

Devamı
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Çeviklik
Modüler tasarım Modüler tasarım, talep arttıkça soğutmanın arttırılmasına ölçülebilir çözümler sunar.
Ölçeklendirilebilir yoğunluklar Ölçümlü yoğunluk, Hot-aisle Containment Sistemini sıralı mimari ile entegre ederek daha yüksek yoğunlukta soğutmaya ulaşılmasını sağlar.
Kullanılabilirlik
Aktif tepki kontrolleri Do?ru sunucu giri? sıcaklı?ını sa?lamak için so?utma kapasitesini görüntüler ve aktif olarak ayarlar. Mikro i?lemci kumandası ile i?lemin görünmesi ve ünitenin sa?lamlı?ı sa?lanır.
Tahmin edilebilir soğutma Birimi raf sıralarına yerleştirmek soğutma kaynağını ısı yüküne yaklaştırır.
Rack inlet temperature control Kabin seviyesinde sıcak nokta riskini azaltır
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Sıra yapısında Çıkan sıcak havayı doğrudan BT ekipmanından alır, bu şekilde, ünitenin hassas soğutma kapasitesini geleneksel soğutma mimarilerinden daha fazla arttırır..
Değişken hız fanları Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
Yönetilebilirlik
Mikro-işlemci kontrol aygıtı Akıllı, proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar. Sistem yüksek düzeyde kumanda özelliği ve dört kanallı, sekiz karakterli bir alfanümerik ekran aracılıyla insan arabirimi sağlayan ana bir mikroişlemci ile kontrol edilmektedir.
Bina yönetim sistemi entegrasyonu Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar.
Real-Time capacity monitoring Mevcut ve kullanılabilir soğutmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin