Veri Merkezi Çalışması: Enerji Verimliliği

Verim kayıplarını tanımlayarak ve alt-sistem seviyesinde geliştirilmiş PUE/DCiE değerlerine imkan vererek tesisin enerji kullanım giderleri, mevcut ve geçmiş enerji verimliliği ile ilgili tam rapor.

InfraStruxure Enerji Verimliliği mevcut ve geçmiş Güç Kullanım Etkinliği (PUE) değerlerini sağlar, toplam tesis tüketimine kıyasla kurulu IT-ekipmanına harcanan güç miktarının veriler baz alınarak anlaşılmasını sağlar. Alt-sistem seviyesine kadar enerjinin ne kadar etkin kullanıldığına dair, ve ayrıca enerji verimini geliştirme yollarını anlamaya dair detaylı bir rapor sunar. Alt-sistem verileri, uygulamayı kullanan çok az güç ölçer ile müşteri tarafından ölçülebilir veya hesaplanabilir. Web tabanlı gösterge paneli görünümü mevcut ve geçmiş PUE ile ilgili verimlilik verilerini ve detaylı alt sistem maliyet analizlerini içerir. InfraStruxure Enerji Verimliliği, InfraStruxure Central ve 3. parti kurum sistemleri ile entegrasyon sağlayan InfraStruxure Operations ile kullanılabilir.

Devamı
Kullanılabilirlik
Güç bağımlılığı düzenleyici Binaya gücün girdiği yerden Ana Dağıtım ünitesinin (PDU) bulunduğu noktaya güç akışının hiyerarşik ayrımı ile tesis içerisindeki güç rotasına bir genel bakış sağlar.
Ölçülen veriler gerekmez Ölçülen veya modellenen verileri kullanır, daha az güç ölçer olmadan kullanıma imkan tanır.
Çeviklik
Lokalizasyon Kullanıcı ara yüzü belli başlı lisanlarda kullanılabilir.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Alt-sistem kayıpları Hangi alt-sistemin en çok gideri çektiğinin detaylarını sunarak al-sistem seviyesinde enerji kayıpları ve enerji masrafları ile ilgili anlayış sunar.
Enerji verim analizi Tesis seviyesinde veri-bazlı bir enerji verimi anlayışı için mevcut IT-yüküne göre mevcut ve geçmiş PUE değerleri sağlar.
PUE/DCiE raporu Mevcut ve geçmişe ait PUE/DCiE değerleri ile ilgili bir rapor sunar, mevsim değişimlerinin etkilerini gösterir ve hem iç hem de dış gösterim için uygundur.
Karbon ayak izi Çevreye olan etkisini hemen ölçebilmek için her enerji alt sistemi için CO2 ayak izini gösterir.
Kolaylık
Canlı gösterge panosu Kolay yapılandırılabilen web gösterge panelleri veri merkezi ana performans göstergelerinde şeffaflık sağlar, özelleştirilebilen yönetim seviyesinde bilgiler görüntüler.
Çoklu-satıcı veri enterasyonu Veri toplama, özelleştirme ve PUE hesaplamalarının entegrasyonu için Schneider - TAC gibi üçüncü kişi işletmeleri ve bina yönetim sistemleri ile entegrasyon sağlar.
İnternet erişimli arayüz Uygulama programlama arayüzü (API) ile üçüncü kişi web-sayfasına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır.
Kolay açılma Açılma için gereken minimum sayıda bir güç ölçer sayısı ile azaltılmış kurulum süresi ve masrafları
Koruma
Çoklu kullanıcı erişimi Uygulama üzerinde eş-zamanlı olarak çalışma yürütmek için birden fazla kullanıcıya imkan verir.
Kullanıcı görevleri Çoklu kullanıcı girişi ve önceden tanımlı kullanıcı görevleri ile farklı seviyelerde erişim sağlar.
Salt-okuma erişimi Yetkisiz yapılandırma değişiklikleri riski olmadan erişim paylaşımı gerçekleştirin.
Şifre Güvenliği Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin