Veri Merkezi Çalışması: Değişim

İş akışı yönetimi, veri merkezindeki ekipmanlarda yapılan değişikliklerin, eklemelerin ve hareketlerin kolaylıkla izlenmesine olanak sağlar

InfraStruxure Change, doğru taşıma, ekleme ve değiştirme süreçlerini uygulayarak kullanıcıların veri merkezi ortamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar ve bu da, elde olmayan sebeplerden meydana gelebilecek potansiyel arıza risklerini belirgin bir şekilde azaltır. Otomatik iş akışı sistemi ile kullanıcılar iş emirleri atayabilir, yer ayırabilir, durum belirtebilir ve devam değişim işlemlerinin tam olarak görüntülenmesi ve geçmişi için bir işlem raporu oluşturabilirler. Opsiyonel InfraStruxure Mobile veri merkezi zeminindeki işlevsel değişiklikler hakkında size bilgi sağlar, barkod tarama imkanı tanır ve veri bütünlüğü ve daha iyi çalışma verimliliği sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Karşılaştır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Mobil Parça Numarası AP9700S
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 10 Kabin Lisansı Parça Numarası AP9710
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 100 Kabin Lisansı Parça Numarası AP97100
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 1000 Kabin Lisansı Parça Numarası AP971000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 200 Kabin Lisansı Parça Numarası AP97200
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 2000 Kabin Lisansı Parça Numarası AP972000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 500 Kabin Lisansı Parça Numarası AP97500
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Çalışması: Değişim 5000 Kabin Lisansı Parça Numarası AP975000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 10 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM1YR10
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 100 Kabin için Parça Numarası WCHM1YR100
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 1000 Kabin için Parça Numarası WCHM1YR1000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 200 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM1YR200
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 2000 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM1YR2000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 500 Kabin için Parça Numarası WCHM1YR500
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 1 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 5000 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM1YR5000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 10 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM3YR10
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 100 Kabin için Parça Numarası WCHM3YR100
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 1000 Kabin için Parça Numarası WCHM3YR1000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 200 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM3YR200
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 2000 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM3YR2000
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 500 Kabin için Parça Numarası WCHM3YR500
Nasıl satın alınır
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Değişiklik, 3 Yıllık Yazılım Bakım Sözleşmesi, 5000 Kabin içi raf Parça Numarası WCHM3YR5000
Nasıl satın alınır
Planlama
Personel denetim tarihçesi Kullanıcı tarafından fiziksel ekipman değişikliklerine tam şeffaflık kazandırın.
Varlık denetim izi İzleme değerleri görüntüleme, çıktı alma ve dışa-alma için tarih/zaman, mal sahibi ve çalışma komutlarına göre hareket eder.
Değişim yönetimine genel bakış Kaynak ve çalışma yükü dengelemeye, planlama çakışmalarını engellemeye yardımcı olmak için geçmiş, gelecek ve bekleyen değişiklikleri gösteren interaktif arayüz.
Bakım planlama Tüm servis planları için netlik sağlamak ve planlama çakışmalarını engellemek için servis ve ekipman bakımı programlamayı kolaylaştırır.
Alan rezervasyon Kurulacak yeni ekipman için bir düğmeye dokunarak. güç, soğutma ve raf alanı ayırınız.
İş emri süreç otomasyonu İş emirleri oluşturun ve IT ekipmanını taşımak, eklemek veya değiştirmek için görevler oluşturun. Veri merkezinde değişiklikleri gerçekleştirmek için ayrıntıları belirlenen görevleri planlayınız, atayınız ve durumlarını takip edin.
BMC Çözüm Entegrasyonu İşlem Değişimi ve pazarda lider proses yönetim sistemi arasında ilgili bilgilerin paylaşılmasını ve akmasını sağlar.
Yönetilebilirlik
Varlık kütüphanesi Lider satıcıların geniş IT cihazları ve fiziksel altyapı kütüphanelerinden yararlanınız.
Gelişmiş iş akışı şablonları Kullanıcılar, grafik iş akışı editöründe paralel ve sıralı akışlı iş akışları tasarlayabilirler
E-posta bildirimi Seçilen kullanıcıları iş emirleri tamamlandığında bilgilendirir.
Canlı gösterge panosu Kolay yapılandırılabilen web gösterge panelleri veri merkezi ana performans göstergelerinde şeffaflık sağlar, özelleştirilebilen yönetim seviyesinde bilgiler görüntüler.
Yazdırılabilir iş emirleri Tamamlama için gerekli görevi detaylandıran ayrı iş emirlerini yazdırınız.
İşlem rapor görüntüsü Etkinliği ve ilerlemeyi iş emri, son tarih, durum ve önceliğe göre sıralayarak kolayca izleyiniz.
İsteğe göre ayarlanabilir şablonlar İş emirlerinin gerekliliklerini ayrı ayrı gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri belirler, organizasyonel politikaların ve projelerin hareketlere, eklemelere ve değişimlere kolayca uygulanmasını sağlar.
Genel varlık araması Serbest metin araması ile varlıkları hızlı bir şekilde bulur, ekipman verilerini excel formatına alır.
Raporu değiştir Tüm veri merkezine giden her hareketin, eklemenin ve değişikliğin derhal görüntülenmesi.
Çeviklik
Lokalizasyon Kullanıcı ara yüzü belli başlı lisanlarda kullanılabilir.
Opsiyonel kurulum hizmetleri APC Profesyonel Servislerin kullanımı ile hızlı açılma sağlar.
Koruma
Çoklu kullanıcı erişimi Uygulama üzerinde eş-zamanlı olarak çalışma yürütmek için birden fazla kullanıcıya imkan verir.
Şifre Güvenliği Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.
Salt-okuma erişimi Yetkisiz yapılandırma değişiklikleri riski olmadan erişim paylaşımı gerçekleştirin.
Kullanıcı görevleri Çoklu kullanıcı girişi ve önceden tanımlı kullanıcı görevleri ile farklı seviyelerde erişim sağlar.