İşlemler

Multi-site analysis of energy, operations, and assets. Managers can aggregate, analyze, and report on financial and operational data from a single site or company-wide. 
InfraStruxure Operations, gerçek zamanlı cihaz arızaları ve veri merkezinizin fiziksel düzeninde görüntülenen veriler ile bağımsız danışman envanter yönetimi ve problemlerin çözümleri hakkında öneriler sunar. Konum tabanlı hiyerarşik görünüm, global görünümden tek bir varlığa yerel görünüm ile veri merkezi konumları hakkında yapılandırılmış bir genel bakış sunar. Güç Kullanımı Etkinliği (PUE) hesap makinesi, günlük enerji kullanımı ile ilgili bilgiler sağlar. InfraStruxure Mobile ile ilgili yapılan en son güncellemeler için el bilgisayarı ile InfraStruxure Operations bilgilerine erişim sağlar.
Devamı
InfreStruXure Capacity, kullanılabilirlik ve fiziksel altyapı kapasitesi gereksinimlerini ve yedekleme, ağ ve iş kullanım gruplaması gibi kullanıcı tarafından belirlenen gereksinimleri baz alarak fiziksel altyapının ve rack-tabanlı IT ekipmanlarının optimum konumunu belirler. Fiziksel altyağının optimize kullanımı ile sınırlı kapasiteyi düşürür ve planlanmamış aksama süresini engeller. Canlı veriye dayanan sofistike simülasyonu ile InfreStruXure Capacity, değişikliklerin etkilerini onlar ortaya çıkmadan önce analiz eder bu da bilinçli karar verme ve planlama sağlar, bu şekilde fiziksel altyapınızın mevcut ve gelecek ihtiyaçlar için gereken kapasiteyi sağlamasını garantiler.
Devamı
Veri Merkezi Çalışması: Soğutma Optimizasyonu, veri merkezi tesisindeki hava akışını sürekli olarak optimize eder ve yüksek kullanış ve güvenilirlik sağlar. Soğutma Optimizasyonu, gerçek zamanlı verilere yanıt veren, kablosuz bağlantı noktalarını otomatik olarak tespit ederek ortadan kaldıran ve potansiyel tesis risklerini teşhis etmeye yardımcı olan kapalı döngü bir sistemdir. Bu uygulama en düşük enerji kullanımıyla soğutma ihtiyacını dengeler, anında maliyet tasarrufları sağlar ve veri merkezine doğru miktar soğutma getirir. Uygulama tesis yöneticilerine istenen sıcaklıklar üzerinde kontrol ve termal koşullar hakkında görünürlük sağlar. Çevre koşulları değiştikçe sürekli olarak soğutmayı ayarlayan akıllı bir yazılım kullanır. Ekipmanın hareket etmesi, yükseltilmesi veya IT yük kayması gibi sıcaklığı etkileyen durumlara karşı gerçek zamanlı olarak verilen bu tepki hava akışını stabilize eder ve zor bir bilmece olan soğutma kaynak dağıtımını çözer.
Devamı
Data Center Operation: IT Optimize, veri merkezlerinin sunucudan sunucuya, kabinden kabine doğru, detaylı güç tüketim profili ile altyapı ve IT varlıklarının kullanımını artırır. IT Optimize fazla kapasite, düşük kullanım ve veri merkezi genelinde dengesiz güç ve soğutma ile ilgili maliyetleri azaltmaya yardımcı olmak amacıyla IT varlık kullanımını ve güç tüketimini izler. Kritik iş analitiği geri ödeme için IT maliyetlerini iş grupları ile ilişkilendirir , inşa - satın alma kararları için kritik bilgiler sunar, kabin, sıra ve oda seviyesinde kapasiteyi . IT Optimize'nin kalbinde ayrı ayrı IT bileşenlerini sürekli bulan ve izleyen ve sunucuya özel bilgilerin kaydı hakkında verileri toplayan GenomeTM kütüphanesi bulunmaktadır. Bilgiler IT enerji tüketimini ve bunun işlerinizi nasıl etkilediğini anlamanız için yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Devamı
Veri Merkezi Çalışması: Sunucu Erişimi, tek bir konsoldan uzaktan yönetim aracılığıyla birden fazla BT cihazını kontrol etmek için sunucu işletim sistemine (OS) ve Temel Yönetim Kartına (BMC) tam yaşam döngüsü erişimi sağlayan ve yalnızca yazılımdan oluşan bir uygulamadır. Güç çevirme, kullanıcıların sunucular çevrimdışı olduğunda, hatta sunucunun işletim sistemi kapalı olduğunda bile sunuculara uzaktan erişmesine, kapatıp açmasına veya yeniden başlatmasına olanak sağlar. Sunucu Erişimi, sunuculara hem bant içi, hem de bant dışı erişim sağlar. Bir sunucunun normal olarak başlamasını engelleyen donanım sorunlarını çözmek için DCIM yazılımından BIOS'a (temel giriş/çıkış sistemi) veya BMC'ye doğrudan erişin.
Devamı
InfraStruxure Change, doğru taşıma, ekleme ve değiştirme süreçlerini uygulayarak kullanıcıların veri merkezi ortamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar ve bu da, elde olmayan sebeplerden meydana gelebilecek potansiyel arıza risklerini belirgin bir şekilde azaltır. Otomatik iş akışı sistemi ile kullanıcılar iş emirleri atayabilir, yer ayırabilir, durum belirtebilir ve devam değişim işlemlerinin tam olarak görüntülenmesi ve geçmişi için bir işlem raporu oluşturabilirler. Opsiyonel InfraStruxure Mobile veri merkezi zeminindeki işlevsel değişiklikler hakkında size bilgi sağlar, barkod tarama imkanı tanır ve veri bütünlüğü ve daha iyi çalışma verimliliği sağlar.
Devamı
InfraStruxure Enerji Verimliliği mevcut ve geçmiş Güç Kullanım Etkinliği (PUE) değerlerini sağlar, toplam tesis tüketimine kıyasla kurulu IT-ekipmanına harcanan güç miktarının veriler baz alınarak anlaşılmasını sağlar. Alt-sistem seviyesine kadar enerjinin ne kadar etkin kullanıldığına dair, ve ayrıca enerji verimini geliştirme yollarını anlamaya dair detaylı bir rapor sunar. Alt-sistem verileri, uygulamayı kullanan çok az güç ölçer ile müşteri tarafından ölçülebilir veya hesaplanabilir. Web tabanlı gösterge paneli görünümü mevcut ve geçmiş PUE ile ilgili verimlilik verilerini ve detaylı alt sistem maliyet analizlerini içerir. InfraStruxure Enerji Verimliliği, InfraStruxure Central ve 3. parti kurum sistemleri ile entegrasyon sağlayan InfraStruxure Operations ile kullanılabilir.
Devamı