Uniflair Monoblock Room Cooling

Yaşamsal uygulamalar için iç mekan kurulumlarına uygun duvar üniteleri

Uniflair MB, telekom muhafazası gibi koşullandırılmış bir alanın dışına kurulan duvara monte soğutma ünitesidir. Bu üniteler tamamen bağımsız çalışır, yani tamamen yüklü gönderilirler ve uzaktan ısı eşanjörüne gerek yoktur. Hızlı kuruluma sahip bu ünitelerde basit bir elektrik kablo sistemi ve montaj yeterlidir. Serbest soğutma konfigürasyonundaki bu ünitelerde bulunan motorlu damperler sayesinde IT alanının soğutulmasına dış mekan havası yardımcı olur

Devamı
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Servis izleme Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.
Operasyonel Hizmet Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir.
Yönetilebilirlik
Ağ arayüzü Aygıtı, sunucu gibi bir proxy ihtiyacına gerek kalmadan özel bir IP adresi ile doğrudan ağa bağlayarak yönetim sağlar. Web tarayıcı, Telnet ya da SSH üzerinden yönetme imkanı mevcuttur. Bildirim özellikleri, sizi problemlerden oluştukları anda haberdar eder.
Bina Yönetim Sistemleri BACnet ve Modbus gibi en yaygın BMS sistemleriyle çalışır.
Yerel alan ağı Acil durumlarda grubun kontrollü yönetimi ve maksimum enerji verimliliği için tüm kaynaklar arasında ortak bir kontrol sağlar
Mikro-işlemci kontrol aygıtı Dört kanallı, sekiz karakterli alfanümerik ekran üzerinden proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
Kullanılabilirlik
Yedek Parçalar Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.
Doğrudan sürüşlü motorlar Yataklardaki gerilim neredeyse ortadan kaldırılarak kullanım ömrü artırılmıştır. Dahili fan/motor takımının fabrikada dengelenmesine izin vererek titreşimi azaltır ve başlangıcı hızlandırır.
Skrol kompresör Artırılmış güvenilirlik ve hizmet ömrü için az sayıda hareketli parça içermektedir.
Çift güç girişi (Opsiyonel) Gelen güç artıklığı için çift güç kaynağı
Aktif yanıt kontrolü Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Yüksek performanslı teknolojik çözümler Tüm yük ve ortam koşullarında ünite işletimini optimize eder ve güç tüketimini çok küçültür
Doğrudan Serbest Soğutma Ortamdaki hava sıcaklığı soğutma yüklerine yardım edebileceğinde, dış mekan havasını kullanır.
Modüler strateji Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar.