InRow Soğutulmuş Su ile Soğutma

Ortadan genişe veri merkezleri için kapalı devre su soğutma

3D animasyon kapsamında InRow RC'yi inceleyin.
InRow Soğutulmuş Su ünitesi, soğutmayı BT ısı yüküyle buluşturur. Bu da sıcak hava sirkülasyonunu engellerken, soğutma öngörülebilirliğini geliştirir ve büyüdükçe ödeyin ortamına imkan verir. Nem kontrolü olsun ya da olmasın, bu ürünler, orta ve büyük ölçekli veri merkezleri için farklı gereksinimleri karşılamayı amaçlamaktadır. Verimliliği geliştirmek ya da yüksek yoğunluklu sunucular uygulamak isteyen veri merkezi operatörleri, InRow Soğutulmuş Su ürünlerinin modüler tasarımından yararlanabilir. InRow Soğutulmuş Su ürünlerinin akıllı kontrolleri, verimliliği maksimum seviyeye çıkarmak ve günümüzün BT ortamlarının dinamik taleplerini karşılamak için fan hızını ve soğutulmuş su akışını BT ısı yüküne uyacak şekilde aktif bir biçimde ayarlar.

Devamı
Kullanılabilirlik
Tahmin edilebilir soğutma Birimi raf sıralarına yerleştirmek soğutma kaynağını ısı yüküne yaklaştırır.
Kabin giriş kontrolü Kabin giriş kontrolü BT ekipmanına giriş sıcaklığını garantiler.
Dual A-B power inputs Fazlalık için çift besleme sayesinde güç koruması için UPS'ten güç çeker.
Aktif tepki kontrolleri Do?ru sunucu giri? sıcaklı?ını sa?lamak için so?utma kapasitesini görüntüler ve aktif olarak ayarlar. Mikro i?lemci kumandası ile i?lemin görünmesi ve ünitenin sa?lamlı?ı sa?lanır.
Üstten ve alttan soğuk su bağlantıları Soğuk havanın, tavan döşemesi içinden yönlendiriliyorsa üstten bağlanmasına, zemin döşemesinden yönlendiriliyorsa alttan bağlanmasına izin verir.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Değişken hız fanları Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
Sıra tabanlı mimari Çıkan sıcak havayı doğrudan BT ekipmanından alır, bu şekilde, ünitenin hassas soğutma kapasitesini geleneksel soğutma mimarilerinden daha fazla arttırır..
Çeviklik
Makaralar Birimin soğutmanın gerekli olduğu yerlere taşınması esnekliğini sağlar.
Modüler tasarım Modüler tasarım, talep arttıkça soğutmanın arttırılmasına ölçülebilir çözümler sunar.
Ölçeklendirilebilir yoğunluklar Ölçümlü yoğunluk, Hot-aisle Containment Sistemini sıralı mimari ile entegre ederek daha yüksek yoğunlukta soğutmaya ulaşılmasını sağlar.
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Yönetilebilirlik
Mikro-işlemci kontrol aygıtı Dört kanallı, sekiz karakterli alfanümerik ekran üzerinden proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
Bina yönetim sistemi entegrasyonu Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar.
Gerçek-Zaman Kapasiteli İzleme Mevcut ve kullanılabilir soğutmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin