Välj modell
Modell
Modellnumret finns inte på framsidan av enheten, men kan hittas på en etikett antingen längst ned eller på baksidan av produkten. Etikettens placering samt bokstavs- och nummerföljden varierar efter modell och produkttyp.
Jag känner inte till mitt modellnummer
5 skäl
varför du bör använda en äkta APC RBC
Läs mer
Välj modell
Modell
Modellnumret finns inte på framsidan av enheten, men kan hittas på en etikett antingen längst ned eller på baksidan av produkten. Etikettens placering samt bokstavs- och nummerföljden varierar efter modell och produkttyp.
Jag känner inte till mitt modellnummer
5 skäl
varför du bör använda en äkta APC RBC
Läs mer
Sortera efter:
Inga tillgängliga produkter i Sverige
Resultat hittades:  
Välj din UPS-modell för att hitta utbytesbatteriet
Använd inte modellnumret för ditt befintliga batteri

Använd inte modellnumret för ditt befintliga batteri

Välj din UPS-modell för att hitta utbytesbatteriet
Inget hittades

Okänd modell

Om du inte hittar din modell, kontakta Kundtjänst för att få hjälp.

Ersättningsbatteri

  • Användning av ett icke-APC-batteri kan leda till lägre drifttid, skada UPS, skapa en farlig situation, eller upphäva UL-, CSA-, VDE- och andra säkerhetscertifieringar på UPS.
  • Användning av ett icke-APC-batteri upphäver APC:s utrustningsskyddspolicy.
  • APC återvinner förbrukade batterier och nästan 100 % av batteriets blyinnehåll återanvänds för att värna om miljön. Med varje köp av äkta APC-ersättningsbatteri får du fri frakt tillbaka till APC för korrekt kassering av gamla batterier (finns för närvarande enbart i USA).
  • APC ger en 1-års garanti för varje ersättningsbatteripatron.
  • APC tillhandahåller lämpliga instruktioner för din UPS, tillsammans med nödvändiga kablar och kontakter. Alla anslutningar görs med gastäta högströmscrimpkontakter för hög tillförlitlighet.
Ladda mer
Friskrivningsklausul
Den information som ges i APC Guide till rätt UPS-ersättningsbatteri tillhandahålls endast för allmänna informationssyften. Den kan komma att ändras utan föregående meddelande och tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd. Olika lösningar för olika behov, kontakta en APC-säljare för att diskutera den bästa lösningen för dina behov.
Söker...