APC Audio-Video SurgeArrest 8 uttag med telefon och koaxial, 230 V Tyskland

 • Skyddar mot skadliga strömfluktuationer

 • Omfattar : 1,8 m telefonkabel, 60 cm Coaxial Cable, Användarhandbok

Visa produktöversikt
74,99 €
Pris inklusive moms

PF8T3V-GR Funktioner

APC Audio-Video SurgeArrest 8 uttag med telefon och koaxial, 230 V Tyskland
Skyddar mot skadliga strömfluktuationer
Omfattar : 1,8 m telefonkabel, 60 cm Coaxial Cable, Användarhandbok
 • IEEE-genomsläppsratingar och uppfyllnad av regleringar
  Grundlig testning utförd av tredje part innebär att du kan känna dig säker på att APC:s transientskydd kommer att skydda utrustning och data från potentiellt skadliga överspänningar och strömspikar.
 • Överbelastningsindikator
  Indikatorlampan tänds när ansluten utrustning drar mer ström än enhetens kapacitet.
 • Indikator för fungerande skydd
  SurgeArrest varnar om dess kretsar har skadats genom blixtnedslag eller strömtransient och den inte kan ge ett hundraprocentigt skydd. Om garantin fortfarande gäller, ersätter APC i så fall kostnadsfritt den skadade SurgeArrest.
 • Återställbar automatsäkring
  Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.

AV transientskydd Egenskaper & fördelar

Säkerhet

IEEE genomsläppsklassificering och överensstämmelse med UL 1449
Vid IEEE:s tester simuleras en transient på 6 000 volt, som kan uppstå t.ex. vid en direktträff av blixten. Genomsläppsklassificeringen anger den största spänning som kan nå utrustningen när den skyddas av ett åskskydd. En lägre genomsläppsklassificering anger ett bättre skydd. Den bästa klassificeringen för skydd mot allvarliga överspänningar och strömspikar är enligt UL 330 volts genomsläpp. APC:s PowerManager har en genomsläppsspänning på 40 V vilket är långt bättre än UL:s krav.
Felindikator för byggnadens kabeldragning
Varnar dig omedelbart för kopplingsproblem som exempelvis felaktig jordning som kan orsaka stötar eller förhindra ett korrekt åskskydd.
Katastrofskydd
åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.
Felsäkert läge
De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.

Skydd

Störningsfiltrering
åskskydd dämpar EMI/RFI-linjebrus som kan orsaka datafel och låsning av tangentbordet, vilket ger bättre funktionalitet hos den skyddade utrustningen.

Produktdistribution

Tyskland, Finland, Sverige

Alternativ

Tillbaka till början