Fjärrövervakningsservice

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

Fjärrövervakande tjänst att nyttja som en lättanvänd, realtids-, webbaserad funktion som fungerar som ett andra par ögon som övervakar hälsan hos företagets fysiska infrastruktur. Fjärrövervakande tjänst som garanterar rapportering av varje problem som kan bli riskabelt genom ett personligt kundanrop. Vi vill säkerställa att korrekt kontakt har tagits för att förklara och åtgärda de identifierade problemen. Två fjärrövervakande centers säkerställer full täckning där experter hanterar information som mottagits från dina enheter och triggar lämpligt respons, vilket inkluderar loggning av händelsen, sändning av e-post och amrop av kontakter samt eskalering av problem vid behov, och enligt serviceavtal.

Läs vidare
Tillgänglighet
Expertbevakning 24x7 (dygnet runt, alla dagar) Enhetsexperter stödjer med övervakning av fysisk infrastruktur dygnet runt och avlastar därmed interna supportresurser.
Larmmeddelande Kunderna underrättas i realtid via telefon eller e-post när kritiska händelser inträffar, så att de kan förkorta tiden får återhämtning. förbättra effektivitet och maximera upptiden..
Rörlighet
Stöd för många enheter Hantera ett stort utbud av APC-enheter inklusive: UPS-enheter med enfas och trefas, kraftdistributionsenheter, kylnings- och miljöenheter samt annan InfraStruXure Manager-utrustning.
Trendanalys Gör så att kunden enkelt kan se förändringar i sin fysiska infrastruktur, och därmed optimera tillgängligheten för datacentret. Omfattar även funktioner för export av grafik och data och visar korrelerade relationer med relevanta datapunkter.
Bekvämlighet
Proaktiv servicerespons Hot mot den fysiska infrastruktur kan identifieras i förväg och bemötas snabbt och precist.
Webb-portal Erbjuder en central lagring av systeminformation med panelvy av systemstatus

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med