Operate MBRS

Proactively replace your modular batteries to avoid unplanned downtime, reduce costs, and safeguard your system’s availability

Our Modular Battery Replacement Service is a comprehensive “green” battery replacement service that ensures: reduced costs and reduced downtime risks

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Utbytesservice för modulära batterier Artikelnummer WMBRS Pris --
How to buy
Bekvämlighet
Batteriskrotning Återvinning av uttjänta batterier sker endast med miljöhänsyn på certifierade återvinningsstationer
Batteriåtervinning Ger slutanvändaren ett registercertifikat för som identifierar de aktuella batterierna och anger att de omhändertagit i enlighet med lagar och föreskrifter (federala, nationella, delstatliga, lokala).
Batteriborttagning Uttjänta batterier avlägsnas av Certifierad Fältservicetekniker
Arbete och resekostnader ingår Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
Sammanfattande servicerapport Ger en detaljerad rapport över utfört arbete inklusive rekommendationer om service som säkrar optimal prestanda
Säkerhet
Certifierade batterier Certifierade batterier som motsvarar tillverkarens specifikationer tillhandahålls för att systemet ska kunna köras effektivt.