Tjänster på begäran

Utförs någon gång under din UPS eller ditt kylningssystems livscykel, oavsett din servicekontraktstatus. Tjänster på begäran omfattar reservdelar tjänster för batterier, delar, reaktiv tid och material (T&M), etc.

Tjänster på begäran hjälper dig att förhindra potentiella problem innan de inträffar, minskar eller eliminerar kostsamma driftstopp, och gör din utrustning mer tillförlitlig och fungerande enligt specifikationen.

Läs vidare
Bekvämlighet
Arbete och resekostnader ingår Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
Erfaren Certifierad Fältservicetekniker Våra fabriksutbildade fältservicetekniker är noggrant utbildade och testade på universellt accepterade säkerhetsbruk och elektriska koder samt på vårt eget produktionsset, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder den högsta servicenivån i dagens industri.
Systemrensning Om du rengör systemet och tar bort damm och smuts som ackumuleras under normal användning kommer maskinvarans livslängd att förbättras.
Miljöinspektion Vi kontrollerar att ditt system är placerat i en miljö som lämpar sig för optimal funktionalitet. Därför inspekterar vi om lokalen har några problem som kan skada systemet, till exempel för hög värme eller fuktighet.
Funktionsverifiering Under varje besök för förebyggande underhållsservice utför våra certifierade fältservicetekniker tester för att kontrollera att ditt system fungerar korrekt i alla driftlägen, vilket stoppar problem innan de uppkommer.
Gratis uppgraderingar av fast programvara En del i underhållet av ditt system är att se till att enheten använder den senaste version av fast programvara. Det finns inga dolda kostnader hos APC. Alla kontrakt för förebyggande underhåll inkluderar gratis uppgraderingar av fast programvara.
7x24 uppgraderingsalternativ Om ditt företag fungerar som de flesta andra vill du att dina system ska fungera under den mest hektiska tidsperioden. APC hjälper dig att anpassa dig efter ditt arbetsschema genom att erbjuda ett alternativ där du kan schemalägga tjänster till efter arbetstid. Vi kommer att tillsammans med dig försöka hitta en tidpunkt då det är minst troligt att service för systemet påverkar din produktivitet, vilket sparar tid och pengar åt företaget.
Sammanfattande servicerapport Ger en detaljerad rapport över utfört arbete inklusive rekommendationer om service som säkrar optimal prestanda

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med