Installationstjänster

Funktionen innehåller de viktigaste funktionerna, expertisen och de verktyg som behövs för att snabbt och effektivt införa din APC-lösning.

Certifierad installation och kabeldragning för datacenter ser till att din utrustning är konfigurerad för optimala datacenterprestanda, vilket sparar tid och pengar och förlänger livslängden på din maskinvarulösning.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Monteringsservice för strömsättning och kylning Artikelnummer WASSEM Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1 000 skalbar till 1 250 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-102 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1000 skalbar till 1 500 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-103 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1 250 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-120 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1 250 kVA N+1 Redundant UPS Artikelnummer WASSEM-VX-121 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1 250 skalbar till 1 500 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-122 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1 500 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-150 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1 500 kVA N+1 Redundant UPS Artikelnummer WASSEM-VX-151 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 500 skalbar till 750 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-50 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 500 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-51 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX  500 kVA N+1 Redundant UPS Artikelnummer WASSEM-VX-52 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 500 skalbar till 1 000 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-53 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 500 skalbar till 1 500 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-55 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 625 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-62 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 625 kVA N+1 Redundant UPS Artikelnummer WASSEM-VX-63 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 625 skalbar till 1 000 kVA UPS Artikelnummer WASSEM-VX-64 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Monteringsservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 750 kVA N+1 Redundant UPS Artikelnummer WASSEM-VX-76 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Schemalagd monteringservice under kontorstid för Symmetra MW 1 200–1 600 kW Artikelnummer WASSEMUPS5X8-MW-11 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Central konfigurationstjänst för StruxureWare Artikelnummer WCONFIG-ISXC-25 Pris 2 460,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Konfigurering – kalibreringservice för 1 systemmodul för batterihantering Artikelnummer WCONFIGCAL Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Installationsplanering Artikelnummer WICS Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Struxuware Data Center Project Management Artikelnummer WNSWINT Pris 0,01 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Startservice under kontorstid för (1) Easy UPS 3S 10 – 15 kVA UPS Artikelnummer WSTRTUP-EZ-15 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Startservice under kontorstid för (1) Easy UPS 3S 20 kVA UPS Artikelnummer WSTRTUP-EZ-20 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Startservice under kontorstid för (1) Easy UPS 3S 30 kVA UPS Artikelnummer WSTRTUP-EZ-30 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Startservice under kontorstid för (1) Easy UPS 3S 40 kVA UPS Artikelnummer WSTRTUP-EZ-40 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Starttjänst för en (1) statisk förbikopplingsbrytare, Galaxy 7000 Artikelnummer WSTRTUP-NS-07 Pris 1 291,50 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Startservice under kontorstid för (1) Galaxy VX 1000 skalbar till 1 500 kVA UPS Artikelnummer WSTRTUP-VX-103 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Startservice för strömsättning och kylning Artikelnummer WSTRTUP5X8 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Bekvämlighet
7x24 uppgraderingsalternativ Om ditt företag fungerar som de flesta andra vill du att dina system ska fungera under den mest hektiska tidsperioden. APC hjälper dig att anpassa dig efter ditt arbetsschema genom att erbjuda ett alternativ där du kan schemalägga tjänster till efter arbetstid. Vi kommer att tillsammans med dig försöka hitta en tidpunkt då det är minst troligt att service för systemet påverkar din produktivitet, vilket sparar tid och pengar åt företaget.
Flera servicenivåer Med alternativ för paket eller enskilda servicekomponenter har våra tjänster strukturerats så att du själv kan välja vad du vill att APC ska göra för dig.
Erfaren APC-certifierad fältservicetekniker Våra fabriksutbildade fältservicetekniker är noggrant utbildade och testade på universellt accepterade säkerhetsbruk och elektriska koder samt på vårt eget produktionsset, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder den högsta servicenivån i dagens industri.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med