NetBotz 750

Övervakning av miljö och säkerhet med hög prestanda för nätverksskåp och datacenter

Med NetBotz 750 får du tillgång till en aktiv övervakningslösning som är utformad för att skydda mot miljöhot och risker med obehörig åtkomst som kan orsaka driftavbrott i IT-infrastrukturen, i Edge-nätverks- och datacentermiljöer. NetBotz 750 har inbyggda sensorer, pod för åtkomstkontroll och den nyligen introducerade HD Camera Pod 165 vilket gör att du kan skydda miljöer med hjälp av övervakning och flexibla varningar baserat på egna tröskelvärden. Databehandlingen kommer närmare och närmare där den används, vilket ökar riskerna för vattenskador, höga temperatur och luftfuktighet, brand och andra förhållanden som kan medföra att verksamhetskritiska program slutar fungera. Avsiktliga eller illasinnade åtkomsthändelser hotar inte bara tillgängligheten till databehandling utan gör även företag sårbara för kostsamma efterlevnadöverträdelser. Med NetBotz 750 får du tillgång till integrerad avkänning, övervakning och rackåtkomstkontroll med passerkort för att minska den typen av risker med hjälp av en mängd olika kompatibla sensorer, hämtning och lagring av kameraklipp samt konfigurerbara larm.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt NetBotz Rack Monitor 750 Artikelnummer NBRK0750 Pris 2 406,25 €
Funktioner
Inbyggt stöd för trådlösa sensorer Hantera upp till 47 NetBotz-sensorer för trådlös temperatur och temp/luftfuktighet från en enda NetBotz
Fysisk accesskontroll Ge behörig personal tillgång till utrustningen med hjälp av auktorisering med proximy-kort.
Övervakning Upptäck och registrera rörelser, och låt visuella upptagningar paras med access- och miljönotifieringar vilket påskyndar analys av rotorsaker.
Efterlevnadsberedskap Hanteringssatserna för racktillgång tillhandahåller granskningsloggar som visar vem som har åtkomst till centralerna. Det gör det enklare för organisationen att efterleva regleringarna kring datasäkerhet.