Säkerhets- och miljöutrustning

Utrustning som skyddar mot fysiska hot från individer eller miljö som kan skapa abrott eller nedtid för IT-resurser. 
NetBotz 250 är det mest kostnadseffektiva sättet att övervaka IT-miljöer av alla typer och storlekar. Med sex kretskortsmonterade portar för anslutning av olika NetBotz-anslutna sensorer, inbegripande sensorer för temperatur, temp/luftfuktighet, rök och upptäckt av punktformig vätska, skyddar enheten din datorutrustning mot miljöhot. Inbyggt stöd för trådlösa NetBotz-sensorer medger snabb driftsättning av din övervakningslösning. Ytterligare funktioner såsom StruxureWare Data Center Expert och användardefinierade varningar gör NetBotz 250 till den perfekta enheten att skydda dina IT-tillgångar.
Läs vidare
NetBotz 300 är den mest kostnadseffektiva lösningen för miljöövervakning av nätverket. Integrerad kamera medger videoövervakning och inspelning av mänsklig aktivitet. Även övervakning av temperatur, fuktighet, dörrkontakt, lokala läckage, vibrationer och rök. Ytterligare egenskaper som integrering med InfraStruXure Central, Power over Ethernet, och användardefinierade varningar gör NetBotz 300 till det perfekta skyddet för dina IT-tillgångar mot säkerhets- och miljömässiga hot. NetBotz 300 kan användas i nätverksskåp för datacenter men finns vanligen i skåp och serverrum. NetBotz är en aktiv övervakningslösning utformad för att skydda mot fysiska hot, från miljön eller från individer, som kan orsaka störningar eller nertid i IT infrastrukturen. Denna skalbara serie av nätverksutrustning, sensorer, accesskontroller och kameror är tänkt att skydde miljöer av olik storlek från nätverksskåp till datacenter. Den modulära utformningen gör att man kan använda vanliga sensorer tillsammans med NetBotz-enheterna. Som tillval kan användardefinierade signaler sändas i olika format och är lätta att integrera i eventeskalering För styrningen av ett uppsättning med NetBotz-enheter använder man InfraStruXure® Central. Licenser för InfraStruXure Central Surveillance ger en enkel vy över flera kameror, snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp.
Läs vidare
NetBotz 400 erbjuder säkerhets- och miljöbevakning av nätverket. NetBotz 400 hanterar videoövervakning av mänsklig aktivitet. Den ger övervakning av temperatur, fuktighet, dörrkontakt, lokala läckage, vibrationer och rök och tvåvägsaudio. NetBotz 400 har även egenskaper som integrering med InfraStruXure Central, Power over Ethernet, och användardefinierade varningar gör NetBotz 300 till det perfekta skyddet för dina IT-tillgångar mot säkerhets- och miljömässiga hot. NetBotz 400 kan användas i nätverksskåp för datacenter men finns vanligen i skåp och serverrum NetBotz är en aktiv övervakningslösning utformad för att skydda mot fysiska hot, från miljön eller från individer, som kan orsaka störningar eller nertid i IT infrastrukturen. Denna skalbara serie av nätverksutrustning, sensorer, accesskontroller och kameror är tänkt att skydde miljöer av olik storlek från nätverksskåp till datacenter. Den modulära utformningen gör att man kan använda vanliga sensorer tillsammans med NetBotz-enheterna. Som tillval kan användardefinierade signaler sändas i olika format och är lätta att integrera i eventeskalering För styrningen av ett uppsättning med NetBotz-enheter använder man InfraStruXure® Central. Licenser för InfraStruXure Central Surveillance ger en enkel vy över flera kameror, snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp.
Läs vidare
NetBotz 500 erbjuder första klassens säkerhets- och miljöbevakning av nätverket. NetBotz 500 hanterar videoövervakning av mänsklig aktivitet. Den ger övervakning av temperatur, fukt, dörrkontakt, torr kontakt, vibrationer och rök, tvåvägsaudio, punktläckage och linjeläckage NetBotz 500 har även egenskaper som integrering med InfraStruXure Central, Power over Ethernet, och användardefinierade varningar gör NetBotz 500 till det perfekta skyddet för dina IT-tillgångar mot säkerhets- och miljömässiga hot. NetBotz 500 kan användas i nätverksskåp för datacenter men finns vanligen i skåp och serverrum. NetBotz är en aktiv övervakningslösning utformad för att skydda mot fysiska hot, från miljön eller från individer, som kan orsaka störningar eller nertid i IT infrastrukturen. Denna skalbara serie av nätverksutrustning, sensorer, accesskontroller och kameror är tänkt att skydde miljöer av olik storlek från nätverksskåp till datacenter. Den modulära utformningen gör att man kan använda vanliga sensorer tillsammans med NetBotz-enheterna. Som tillval kan användardefinierade signaler sändas i olika format och är lätta att integrera i eventeskalering För styrningen av ett uppsättning med NetBotz-enheter använder man InfraStruXure® Central. Licenser för InfraStruXure Central Surveillance ger en enkel vy över flera kameror, snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp.
Läs vidare
Med NetBotz 750 får du tillgång till en aktiv övervakningslösning som är utformad för att skydda mot miljöhot och risker som kan uppstå i samband med obehörig åtkomst och som kan orsaka driftavbrott i IT-infrastrukturen, i Edge-nätverksmiljöer och datorrumsmiljöer. NetBotz 750 har inbyggda sensorer, pod för åtkomstkontroll och den nyligen introducerade HD Camera Pod 165 vilket gör att du kan skydda miljöer med hjälp av övervakning och flexibla varningar baserat på egna tröskelvärden. Databehandlingen kommer närmare och närmare där den används, vilket ökar riskerna för vattenskador, höga temperatur och luftfuktighet, brand och andra förhållanden som kan medföra att verksamhetskritiska program slutar fungera. Avsiktliga eller illasinnade åtkomstförsök hotar inte bara tillgängligheten till databehandling utan gör även företag sårbara för kostsamma efterlevnadöverträdelser. Med NetBotz 750 får du tillgång till integrerad avkänning, övervakning och rackåtkomstkontroll med passerkort för att minska den typen av risker med hjälp av en mängd olika kompatibla sensorer, hämtning och lagring av kameraklipp samt konfigurerbara larm.
Läs vidare
APC:s rackåtkomstkontroll använder NetBotz 250-enheten plus en hanteringssats för att möjliggöra låsnings/upplåsning och passerkortsbehörighet till IT-inkapslingar. Enheten kan monteras i en 0U- eller 1U-konfiguration och är utformad för att fungera med APC:s NetShelter SX-rack. Satserna för hantering av rackåtkomst finns med antingen närhetskortsfrekvenser på 125 kHz eller 13,56 MHz för att fungera med befintliga byggnadspasserkort, om detta stöds. Administratörerna kan enkelt utforma åtkomstkontrollprofiler för enskilda anställda, konfigurera schemalagda åtkomst till utrustningen för underhållssyften och se granskningsloggar. Olika larmmeddelanden finns tillgängliga för att indikera ett komprometterat säkerhetsläge, såsom inbrott och dörrläge.
Läs vidare