SmartShelter-datahall

Stor, skalbar prefabricerad IT-infrastruktur som består av flera SmartShelter-moduler som är sammonterade för att skapa en konfigurerbar design och är helt optimerade för tjänsteleverantörer och storföretag

SmartShelter Data Hall erbjuder en skalbar datacenterinfrastruktur för stora tjänsteleverantörer och företagskunder som installeras i steg om 50-100 rack med möjlighet att enkelt lägga till framtida kapacitet. Lösningen består av fabriksbyggda IT-moduler med 14-15 rack som enkelt monteras på platsen till en stor och funktionell datahall. Flytta datacentrat utomhus eller till ett enkelt byggnadsskal som ett fristående system med fysisk säkerhet, ström- och kylningsredundans som kan fjärrövervakas och hanteras med en svit av DCIM-program. - Minska risken med ett förkonstruerat, fullt hanterat system - Skydda kapitalinvesteringarna genom att bygga ut infrastrukturen efter behov - Anpassa planerna för framtida expansioner med repeterbara och flexibla konstruktioner - SmartShelter Data Hall innehåller en komplett fysisk datacenterinfrastruktur, monterad och testad i en flermodulskonfiguration, som ger ett fullt fungerande datacenter.

Läs vidare
Rörlighet
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Kostnadsbesparingar
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
Förutsägbara kostnader och prestanda Förhandskonstruerade moduler med en fabriksmonterad och testad infrastruktur minskar avsevärt projektets totala tidsåtgång och komplexitet. Det minimerar risken att den ursprungliga kontruktionskostnaden överstigs och att den ursprungliga konstruktionen måste ändras. Resultatet är den prestanda du planerade för till den kostnad du förväntade dig.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med