SmartShelter-container

Prefabricerad IT-infrastruktur som är enkel att driftsätta och som är förpackad i en säker, väderbeständig, brandklassad lastcontainer för fjärrtillämpningar eller särskilda tillämpningar

SmartShelter-containrar löser utmaningar med att driftsätta datacenter i fjärranläggningar, industrimiljöer och andra platser där det saknas en därför avsedd byggnad eller utrymme. Möjliggör realtidsbearbetning och löser problem med latens och bandbredd genom att hitta ett datacenter närmare er verksamhet. Dra fördelar av ett datacenter som är enkelt att driftsätta för ett filialkontor, en olje- eller gasanläggning, gruvdrift eller militärbas.

- Minska risken med ett förkonstruerat, fullt hanterat system
- Flexibilitet att ändra tillväxten i datacentret när kunderna begär en ändring
- Ge fysisk säkerhet åt viktiga data
- Få intäkter eller produktion snabbare genom att driftsätta snabbt var som helst i världen
- Driftsätt på avlägsna områden med begränsat konstruktionsstöd.
- Utnyttja istället värdefullt utrymme till kärnverksamheten

SmartShelter-containrar innehåller hela den fysiska datacenterinfrastrukturen, helt hopmonterad och testad i en enda ISO-transportcontainer, och få ett värdefullt alternativ i ett prefabricerat datacenter

Läs vidare
Rörlighet
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Struxureware Data Center Expert förinstallerad Industribeprövad DCIM-programvara erbjuder realtidsövervakning, användarutformade rapporter och diagram samt felmeddelanden och eskalering av kritiska infrastrukturhändelser. Programvaran är förinstallerad, vilket innebär en väsentlig minskning av på-plats-konfigurering och kostnader.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med