Moduloptimerad kylning

Effektiva kyllösningar för SmartShelter-moduler och -containrar. Klarar en rad olika kapaciteter från 5–30 kW per rack och är tillgängliga i DX-, kylvatten- och luftfrikylningssystem.

Kyllösningar som är optimerade för prestanda- och utrymmeseffektivitet är oumbärliga för prefabricerade datacenter. Overhead- och End of Module-kylningslösningar erbjuder flexibilitet vad gäller modulkonfiguration och systemkonstruktion. Systemalternativen omfattar DX-, kylvatten och indirekta luftfrikylningssystem med CW- eller DX-reservkraft. Dessa kyllösningar ger fler konstruktionsalternativ för traditionella precisionskylningsprodukter som Uniflair LE och InRow.

Läs vidare
No Results
Rörlighet
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
Aktiv luftflödesstyrning Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Flexibilitet Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med