Chilled Water System

Prefabricerade rörsystem för vattenkylning med variabel pumphastighet och styrning som erbjuder en effektiv och flexibel lösning för Tier II och III datacenterkylning.

Prefabricerade kylvattenmoduler förenklar den totala konstruktionen av ett vattenkylt datacenter i ett flexibelt, förkonstruerat och lättinstallerat system. Varje modul är designad för variabelt primärflöde (VPF) och integrerar våra ledande styrsystem och programvara för en hantering designad för maximal effektivitet. Modulerna inkluderar kompletta rörsystem, pumpar och kontroller integrerade i en kapsling eller fundament för att stödja användning av externa kylare. Modulerna erbjuds i en rad storlekar och designer för att klara Tier II och III med UPS och termisk lagring för att möjliggöra kontinuerlig kylning. Välj någon av våra grundkonstruktioner eller begär en kundanpassad lösning.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Prefabricerad kylarpall - konstrueras på beställning Artikelnummer PFMHS-ETO Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
Inbyggt hydronikpaket Innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en anslutning till kylaren utan att det behövs några externa anslutningar till extrautrustning som exempelvis pumpar, vilket gör att utrustningen snabbare kan tas i drift.
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med