Prefabricerade datacentermoduler

Prefabricerade datacentermoduler 
Prefabricerade kylsystem och optimerade kyllösningar för moduler designade för maximal effektivitet och minsta möjliga anläggningsarbete.
Läs vidare
Prefabricerade, glidmonterade, effektmoduler minskar på ett väsentligt sätt komplexiteten och tiden till att kunna leverera effekt till kritiska datacenters
Läs vidare
Prefabricerade IT-moduler finns tillgängliga inom ett brett spann av storlekar och konfigurationer för att kunna erbjuda ett enkelt och lätt utnyttjande av datacenterinfrastruktur för varje tillämpning
Läs vidare