UPS Management

Mjukvara, nätverkshanteringskort, och periferutrustning för UPS-hantering och säker systemnedstängning 
PowerChute Personal Edition Software ger säker systemnedstängning i händelse av utdragna strömavbrott och förebygger potentiell korruption av data. Den är utformad för att vara exceptionellt användbar och ger förstagångsanvändare ett optimalt skydd baserat på APC:s branschledande strömhanteringsexpertis. Användare kan också välja att anpassa inställningarna för PowerChute till sina egna behov. Energikostnader och CO2 information ger en större förståelse för den energi som förbrukas av den skyddade utrustningen och energiplaner möjliggör inbesparingar. Anm: Egenskaperna varierar med modell av backup-UPS och operativsystem
Läs vidare
PowerChute Business Edition Software tillhandahåller UPS-styrning, säker nedstängning av system och innovativa funktioner för energistyrning. I händelse av omfattande strömavbrott ser en säker oövervakad nedstängning till att inga data går förlorade och att återhämtningstiden minimeras. Energikostnader och CO2 rapporter ger en större förståelse för den energi som förbrukas av den IT utrustningen och bidrar till bättre energieffektivitet. Högt värderade riskbedömningsrapporter upptäcker potentiella hot mot tillgänglighet med avancerade analysegenskaper bidrar till att identifiera orsakerna till problem relaterade till UPS och ström innan de inträffar och säkrar därmed hälsan i ditt system.
Läs vidare
PowerChute Network Shutdown fungerar tillsammans med APC UPS Network Management Card för att skydda din fysiska och virtuella IT-miljö, inkluderande hot mot IT-tillgängligheten. Nätverksbaserad, elegant, obevakad avstängning av dina fysiska servrar och virtuella maskiner skyddar dataintegriteten och minskar systemets stilleståndstid när kritiska händelser, som längre elavbrott, inträffar. Dess skalbara arkitektur kan stödja ett praktiskt taget obegränsat antal klientsystem. PowerChute Network Shutdown är lätt att konfigurera via ett webbläsargränssnitt och stödjer enkla (single), redundanta och parallella UPS-konfigurationer.
Läs vidare
APC UPS nätverkshanteringskort ger en säker bevakning och styrning av individuella APC UPS över nätläsare, kommandointerface eller SNMP. Inbäddad teknologi ger exceptionell tillförlitlighet och notifiering av problem när de uppstår. För skyddade servrar ger den medföljande programvaran PowerChute® Network Shutdown möjlighet till oövervakad nedstängning under ordnade former i händelse av strömbortfall så att affärsinformationen alltid är säker.
Läs vidare
Satser för integrering av övervakade tjänster integrerar APC-utrustning i populära fjärrövervaknings- och hanteringsverktyg som använder SNMP via APC nätverkskort. När de har importerats ger integreringssatserna ett bredare och mer omfattande utbud av övervakningspunkter utöver kompletta funktioner i de flesta verktyg. Systemadministratörer kan enkelt övervaka tillgångsstatus och hälsa utifrån avfrågning och fällor som har genererats i APC-enheten.
Läs vidare
För operativsystem med grundläggande nedtagningsfunktionalitet finns gränssnittskabelkit som kan användas med alla APC-tillverkade UPS:er med dedicerade seriella RS-232-portar. Med en förlängningskabel kan UPS:en skicka signaler över längre avstånd.
Läs vidare
APC:s batterihanteringssystem garanterar att dina batterier har laddats upp optimalt och att de är klara att användas. Du kan komma åt det här 1U rackmonterbara systemet med en webbläsare. Det kombinerar batteriövervakning och testning med enskild boostuppladdning för optimal batteriprestanda. Om du integrerar det i valfritt byggnadshanteringssystem eller använder en webbläsare kan du få en bild av hur dina batterier fungerar och vilken status de har. Åtgärda batteriproblem innan de påverkar tillgängligheten.
Läs vidare
Välj bland en rad tilläggsenheter för hantering för att öka styrningsmöjligheterna av dina APC Smart-UPS eller Symmetra UPS. SmartSlot Card använder det interna tillbehörsfacket i UPS för att förbättra dess prestanda. Övervaknings- eller styrenheter från tredje part anslutna via gränssnitt med torrkontakt på I/O SmartSlot Card. Detta SmartSlot Card låter dig slå på och stänga av andra enheter eller få meddelanden om utrustning som finns nära din UPS. För säker avstängning av multipla servrar som tar ström från och är anslutna i serie till samma UPS, väljer du lämpligen en interfaceexpander. Se nedan sortimentet med olika alternativ för ökning av hanteringskapaciteten för din UPS.
Läs vidare