Spänningsregulatorer

Skyddar från strömdippar, strömtoppar och skadliga strömfluktuationer, avsedd för apparatur i hem och företag 
Skydda din känsliga utrustning mot spänningssänkningar och överspänningar med APC:s Line-R automatiska spänningsregulator. Okorrigerade spänningsvariationer sänker elektronikkomponenternas livslängd gradvis och kan orsaka förtida haveri. Line-R justerar inte bara spänningarna till säkra nivåer. Den innehåller också åskskydd mot spänningsspikar - till och med mot blixtedslag.
Läs vidare