Filter och åskskydd

Aktiva och passiva filter för neutralisering av övertoner och strömfaktorkorrigering i datorhallar, kommersiella byggnader och industrimiljöer 
Genom att neutralisera övertonerna, eliminerar AccuSine risken för felutlösningar av strömbrytare och motverkar att utrustning åldras i förtid. AccuSine är extremt kompakt och kan monteras på vägg eller installeras i en ställverkskapsling. Den kan också anslutas parallellt, vilket tillåter framtida effektökningar utan att strömmen behöver kopplas bort. AccuSine anpassar sig automatiskt till varje enfas- eller trefaslast.
Läs vidare
Genom att neutralisera övertoner eliminerar SineWave felutlösningar av kretsbrytare och motverkar att utrustning åldras i förtid. SineWave är extremt kompakt och kan monteras på vägg eller installeras i switchgearutrymme. Den kan också anslutas parallellt, vilket medger framtida ökningar i strömbehov utan att strömmen behöver kopplas bort. SineWave anpassar sig automatiskt till varje ny enfas- eller trefaslast.
Läs vidare