Statiska överföringsomkopplare

Sann redundans och exceptionellt hög tillförlitlighet vid switch mellan strömkällor

MGE statiska överföringsbrytare (STS) levererar ström till en mängd olika utrustning med redundans från två av varandra oberoende källor. Statiska överföringsbrytare överför automatiskt ström till en stabil alternativkälla på mindre än 4ms normal drift. Även under extremare förhållanden, som 180 grader ur fas, kommer STS att ha detektions- och överföringstider som är upp till 10 gånger snabbare än många andra brytare.

Läs vidare
Enkelt underhåll
Åtkomst framifrån för underhåll Förenklar montering och underhåll och minimerar samtidigt kraven på utrymme.
Tillgänglighet
Kompatibel med generator Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.
Övervakningsmöjlighet
LCD grafikdisplay Text och mimic diagram som återger operationsläge, systemparametrar och larm.
Serieanslutning Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
LED-statusindikatorer Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med