Moduler för strömdistribution

Mångsidig, säker och effektiv strömförsörjning för IT-utrustning i datorhallar av alla storlekar eller i högdensitetszoner

Modulär eldistribution minskar behovet av att kunna förutsäga de framtida kraven på och konfigureringarna av ditt datacenter. Detta visionära system för eldistribution är tillräckligt flexibelt för att kunna matcha dagens behov och tillåta snabb expansion eller framtida omkonfigurering av ditt datacenter. Hanteringen av eldistributionen förenklas genom uteffektmätning, övervakning av grenströmmar/kretsar och auto-detektering med hjälp av driftalternativen i StruxureWare-serien. När kraven ökar och det blir nödvändigt att expandera, plugga då bara in nya moduler för eldistribution. De fabriksmonterade modulerna, som inkluderar brytare, elkablar och elanslutning, kan installeras på bara några minuter. Det finns flera märkeffekter och kabellängder från låg till hög effekt, vilket garanterar kompatibilitet och snabb, enkel och bekväm installation.

Läs vidare
Övervakningsmöjlighet
Strömövervakning Övervakar den totala strömförbrukningen per strömfördelningsenhet.
Nätverkshanteringsfunktion Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet.
Skydd
Verktygslös installation av brytare Installera fabriksmonterade strömdistributionsmoduler på mindre än tio minuter – inga verktyg behövs
Säkerhet Förstärk säkerheten för alla användare genom isolering vid alla beröringspunkter och med positivspärrade mekanismer som minskar risken för oavsiktlig frånkoppling
Flera fördelningsalternativ Överlägsen flexibilitet i konstruktionen gör att ett större spektrum av kundens krav kan tillgodoses.
Rörlighet
Enkel systemutbyggnad Strömdistributionsmodulerna gör det möjligt att bygga ut kapaciteten för strömdistribution när behovet av strömförsörjning ökar.
Det minsta utrymmeskravet Besparingar när det gäller dyrbart datorhallsutrymme som i stället kan användas för andra inkomstbringande produkter.
Systemmobilitet PDU-utrustningen kan lätt flyttas och på så vis anpassas till en föränderlig datorhallsmiljö.
Modulär konstruktion Tillhandahåller snabb servicemöjlighet och minskade krav på underhåll genom självdiagnostiserande moduler som kan bytas ut på fältet.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med