NetShelter Switched Rack PDUs

Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.

APC Switchade Rack-PDU ger avancerad och användaranpassad strömkontroll och aktiv bevakning. Utgångsnivåkontroller på distans medger ström på/av funktionalitet för återanvändning av ström vid reboot av låst utrustning och för att undvika oauktoriserad användning av enskilda utgångar. Med fördröjd strömsekvens kan användaren definiera den ordning i vilken man kopplar till eller från ström till ansluten utrustning för att undvika överbelastning. Strömmätning ger distansövervakning i realtid av anslutna laster och användardefinierade larm som varnar för möjlig överbelastning. Användare får access och kan konfigurera switchade rack-PDU genom säkra gränssnitt över webb, SNMP eller Telnet som kompletteras av APC Centralized Management plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Operations, Capacity och Energy Efficiency. Den nya switchade rack-PDU omfattar verklig strömbevakning, en sensorport för temperatur/fuktighet, och låsbara IEC-uttag.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Rack-PDU, switchad, 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13 Artikelnummer AP7920B Pris 848,75 €
Så här köper du
Produkt Rack-PDU, switchad, 1 U, 16 A, 208/230 V, (8)C13 Artikelnummer AP7921B Pris 948,75 €
Så här köper du
Produkt Rack-PDU, switchad, 2 U, 32 A, 230 V, (16)C13 Artikelnummer AP7922B Pris 1 375,00 €
Produkt Rack-PDU, switchad, 0 U, 10 A, 230 V, (16) C13 Artikelnummer AP7950B Pris 1 500,00 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 32 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19 Artikelnummer AP8953 Pris 1 375,00 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 och (1) C19 Artikelnummer AP8958 Pris 1 211,25 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 16 A, 230 V, (7) C13 och (1) C19, IEC309-kabel Artikelnummer AP8958EU3 Pris 1 211,25 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 och (3) C19 Artikelnummer AP8959 Pris 1 281,25 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 16 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19, IEC309-kabel Artikelnummer AP8959EU3 Pris 1 312,50 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 11 kW, 230 V, (21) C13 och (3) C19 Artikelnummer AP8981 Pris 1 687,50 €
Anpassningsbarhet
Kraftkälla med en ingång Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Många ingående och utgående anslutningar Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.
Monterbar i rack Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med montering utan verktyg. Ger kraft dit den behövs bäst - i racken nära utrustningen.
Övervakningsmöjlighet
Fjärrstyrning av individuella uttag Fjärrhantera uttag så att användare kan stänga av uttag som inte används (vilket hindrar överbelastning) eller starta om utrustning som har låst sig (vilket minimerar kostsamma driftavbrott och sparar restid till utrustningen).
Nätverkshantering Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Momentant uppgraderbar Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.
Delning av nätverksport Gör att fyra rack-PDU:er kan anslutas med in- och utportar så att endast en nätverksanslutning behövs.
Avläsning av lokal strömövervakning Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)
Användaraccess i flera lager Stödjer upp till fyra åtkomstnivåer – Administratör (Administrator), Enhetsanvändare (Device User), Enbart läsare (Read-Only User) och Enbart nätverksanvändare (Network-only User) – med krav på användarnamn och lösenord.
Larmtröskelvärden Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem. (Obs! Endast för enheter med möjlighet till spänningsövervakning. Se SKU-specifikationerna för mer information)
Strömfördröjningar Låter användare ställa in i vilken ordning som strömmen slås av eller på för varje uttag. Detta bidrar till att undvika rusning vid uppstart, vilket kan leda till överbelastade kretsar och spänningsfall. Inställning av ordningsföljd låter även användare bestämma i förväg vilka apparater som ska slås på först så att annan utrustning som är beroende av dessa enheter fungerar korrekt.