NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

Metered-by-outlet Rack PDU:er ger realtids fjärrövervakning av varje individuell utgång för att förse IT-experterna med nödvändiga verktyg för avancerad energihantering i datacentraler.

APC Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDU:er) tillhandahåller aktiv mätning av individuella utgångar för att möjliggöra energioptimering och detaljerad kapacitetsplanering. Användardefinierade larmtrösklar minskar riskerna med realtids lokal och fjärrstyrda larm som varnar för potentiella överlaster. Metered-by-outlet rack PDU:er ger en mer detaljerad nivå av data för effektförbrukning som möjliggör för chefer i datacentraler att fatta mer exakta beslut om lastbalansering och rätt storlek på IT-miljön för att minska totalkostnaderna för ägandet. Metered-by-outlet rack-PDU:er inkluderar individuell övervakning av uteffekten, en givarport för temperatur/fuktighet och låsbara IEC-uttag. Användare kan komma åt och konfigurera switchade rack-PDU:er via säkra gränssnitt över webb, SNMP eller Telnet som kompletteras av APC Centralized Management-plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Capacity Manager och Change Manager.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8453 Pris 1 500,00 €
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8459EU3 Pris 1 211,25 €
Så här köper du
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8459WW Pris 1 186,25 €
Så här köper du
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8481 Pris 1 812,50 €
Rörlighet
Kraftkälla med en ingång Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Tillgänglighet
Avläsning av lokal strömövervakning Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)
Belastningsindikator (lysdiod) Anger villkor för överbelastning baserat på de användardefinierade larmtrösklarna. Varnar användare för potentiellt överbelastade kretsar. (Obs! Endast för enheter med lokal spänningsövervakning (funktion)
Nätverkshantering Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Metering-by-Outlet-kapacitet Individuell mätning av utspänningsnivåer ger en mer detaljerad överblick av levererad effekt till utrustning i skåpet. Det möjliggör även analys av trender i komponenteffekt och planering av erforderlig kapacitet.
Larmtröskelvärden Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem. (Obs! Endast för enheter med möjlighet till spänningsövervakning. Se SKU-specifikationerna för mer information)
Momentant uppgraderbar Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.