Mätning av uteffekt med switchad rack-PDU

Metered-by-outlet med switchade Rack PDU:er ger realtids fjärrövervakning av varje individuell utgång kombinerat med fjärrstyrd on/off switchstyrning av enskilda utgångar för att förse IT-experterna med nödvändiga verktyg för avancerad energistyrning i datacentraler.

APC Metered-by-outlet med switchade distributionsenheter (PDU:er) för rackeffekt möjliggör aktiv mätning av enskilda utgångar och fjärrstyrd on/off-styrning av individuella utgångar. Metering-by-outlet erbjuder användarna energioptimering och detaljerad kapacitetsplanering. Användardefinierade larmtrösklar minskar riskerna med realtids lokala och fjärrstyrda larm som varnar för potentiella överlaster. Metered-by-outlet-funktionen ger en mer detaljerad nivå av data för effektförbrukning som möjliggör för chefer i datacenters att fatta mer exakta beslut rörande lastbalansering och rätt storlek på IT-miljön för att minska totalkostnaderna för ägandet. Switch-funktionen möjliggör avancerad, användaranpassad effektstyrning. Switchfunktionen erbjuder fjärrstyrd på/av-styrning för återanvändning av effekt vid fjärrstyrd omstart av utrustning och för att undvika obehörig användning av enskilda utgångar. Med fördröjd strömsekvens kan användaren definiera den ordning i vilken man kopplar till eller från ström till anslutna enheter för att på så sätt undvika överbelastning. Strömmätning ger distansövervakning i realtid av anslutna laster och användardefinierade larm som varnar för potentiell överbelastning. Användarna kan nå, konfigurera och styra Metered by Outlet med switchade rack-PDU:er via säkra gränssnitt över webb, SNMP, kommandorader eller Telnet som kompletteras med APC Centralized Management-plattformar som använder programvarorna StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity och Energy Efficiency. Den nya switchade rack-PDU:n i AP8000-serien omfattar verklig strömbevakning, en givarport för temperatur/fuktighet och låsbara IEC-uttag.

Läs vidare
Tillgänglighet
Strömfördröjningar Låter användare ställa in i vilken ordning som strömmen slås av eller på för varje uttag. Detta bidrar till att undvika rusning vid uppstart, vilket kan leda till överbelastade kretsar och spänningsfall. Inställning av ordningsföljd låter även användare bestämma i förväg vilka apparater som ska slås på först så att annan utrustning som är beroende av dessa enheter fungerar korrekt.
Avläsning av lokal strömövervakning Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)
Larmtröskelvärden Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem. (Obs! Endast för enheter med möjlighet till spänningsövervakning. Se SKU-specifikationerna för mer information)
Nätverkshantering Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.
Belastningsindikator (lysdiod) Anger villkor för överbelastning baserat på de användardefinierade larmtrösklarna. Varnar användare för potentiellt överbelastade kretsar. (Obs! Endast för enheter med lokal spänningsövervakning (funktion)
Momentant uppgraderbar Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
Metering-by-Outlet-kapacitet Individuell mätning av utspänningsnivåer ger en mer detaljerad överblick av levererad effekt till utrustning i skåpet. Det möjliggör även analys av trender i komponenteffekt och planering av erforderlig kapacitet.
Fjärrstyrning av individuella uttag Fjärrhantera uttag så att användare kan stänga av uttag som inte används (vilket hindrar överbelastning) eller starta om utrustning som har låst sig (vilket minimerar kostsamma driftavbrott och sparar restid till utrustningen).
Rörlighet
Kraftkälla med en ingång Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med