Konfigurering av mjukvara

Få mest värde från din nya investering genom att snabbt och precist konfigurera programmen för att passa dina specifika verksamhetsbehov.

Säkra mesta möjliga värde för din investering i en APC Management-produkt genom att snabbt och koncist konfigurera systemet så att det passar din verksamhet och samtidigt utnyttjar produktens fulla potential.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt DC Management, konfigurering av programvara Artikelnummer WCONFIGNBQ-NB-20 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Management, paket för programvarukonfigurering Artikelnummer WNSC01 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av larmgräns Artikelnummer WNSC010104 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av larmåtgärder Artikelnummer WNSC010105 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av larmprofil Artikelnummer WNSC010106 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av fjärrhantering Artikelnummer WNSC010107 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av nätverksstyrning Artikelnummer WNSC010108 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av fastighetsstyrning Artikelnummer WNSC010109 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Expert, konfigurering av övervakning Artikelnummer WNSC010110 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center-enhetsidentifiering Artikelnummer WNSC010111 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Schneider Gateway Configuration Service Artikelnummer WNSC010112 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, skapande av katalog för golvmonterade enheter Artikelnummer WNSC010201 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, skapande av katalog för rackmonterade enheter Artikelnummer WNSC010202 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, skapande av golvplan Artikelnummer WNSC010203 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, identifiering av golvmonterad utrustning Artikelnummer WNSC010204 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, utvärdering av rack-PDU Artikelnummer WNSC010205 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, konfigurering av strömberoende Artikelnummer WNSC010206 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, utvärdering av IT-enhet Artikelnummer WNSC010207 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation, enhetstilldelning Artikelnummer WNSC010208 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation IT Optimize eller Power Control – konfiguration Artikelnummer WNSC010214 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation PUE DCIE-konfiguration Artikelnummer WNSC010215 Pris 798,27 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt StruxureWare portalkonfigurering Artikelnummer WNSC010216 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Capacity, konfigurering av policy Artikelnummer WNSC010301 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Capacity, avancerad strömkonfigurering Artikelnummer WNSC010302 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt StruxureWare Data Center – Extra dag för periodiskt underhåll Artikelnummer WNSWADCADD1 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Periodiskt underhållskontrakt Expert för StruxureWare Data Center, 2 besök/år Artikelnummer WNSWADCE2V1Y Pris 5 596,50 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Periodiskt underhållskontrakt Expert för StruxureWare Data Center, 4 besök/år Artikelnummer WNSWADCE4V1Y Pris 11 193,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Tillgänglighet
Flera servicenivåer Med alternativ för paket eller enskilda servicekomponenter har våra tjänster strukturerats så att du själv kan välja vad du vill att APC ska göra för dig.
Professionell expertis Kvalitetssäkring genom APC-certifierade ingenjörer med flera års branscherfarenhet
Best practice Låter användare och datacenterproffs lära sig mer från specifikation skapade av världsledande experter inom ämnet.
Rörlighet
Sparar tid och pengar Reducerar behovet för dyra ändringsorder
Arbete och resekostnader ingår Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med