Data Center Operation

Omedelbar överblick över datacenterdrift genom inventoriehantering, effektiv energiförbrukning (PUE) kalkylatorer, realtidslarm och platsbaserad djupsökning.

Med InfraStruxure Operations får man en leverantörsoberoende inventoriestyrning för felfunktioner och data för enheter visas i realtrid i den fysiska layouten för ditt datacenter, tillsammans med rekommenderade lösningar på problemen. Platsbaserad och ingående detaljvy bidrar till en strukturerad överblick över de olika delarna av datacentret. alltifrån global och lokal vy ned till enskilda resurser. Kalkylatorn för effektiv energiförbrukning (PUE) ger information om den dagliga energianvändningen. För snabba uppdateringar om status ger InfraStruxure Mobile i handdator tillgång till information från InfraStruxure Operations.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt 10-rackslicens för StruxureWare Operations Artikelnummer AP90010 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation licens för 100 rack Artikelnummer AP900100 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare drift av datacentral; licens för 1 000 rack Artikelnummer AP9001000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation licens för 200 rack Artikelnummer AP900200 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare drift av datacentral; licens för 2 000 rack Artikelnummer AP9002000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation licens för 500 rack Artikelnummer AP900500 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare drift av datacentral; licens för 5 000 rack Artikelnummer AP9005000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering; licens (10 rack/93 m2/1 000 sq.ft.) Artikelnummer AP90110 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering; licens (100 rack/930 m2/10 000 sq.ft.) Artikelnummer AP901100 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering; licens (1000 rack/9300 m2/100 000 sq.ft.) Artikelnummer AP9011000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering; licens (200 rack/1860 m2/20 000 sq.ft.) Artikelnummer AP901200 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering; licens (2000 rack/18600 m2/20 0000 sq.ft.) Artikelnummer AP9012000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering; licens (5000 rack/46500 m2/500 000 sq.ft.) Artikelnummer AP9015000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation, prenumerationslicenser för 10 rack Artikelnummer SFTWAP90010 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation, prenumerationslicenser för 100 rack Artikelnummer SFTWAP900100 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Operations: Vizor för datacentraler; Android-tillämpning Artikelnummer SFVIZORANDROID23 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Operations: Vizor för datacentraler; iPhone-tillämpning Artikelnummer SFVIZORIOS43 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare datacenterdrift: Cluster Node, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1 Server Artikelnummer WDCHA1YR Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare datacenterdrift: Cluster Node, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1 Server Artikelnummer WDCHA3YR Pris --
Så här köper du
Produkt Datacenterdrift: Insight, 1 års avtal för programvarustöd Artikelnummer WDCI1YR Pris --
Så här köper du
Produkt Datacenterdrift: Insight, 3 års avtal för programvarustöd Artikelnummer WDCI3YR Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WOPC1YR10 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WOPC1YR100 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WOPC1YR1000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WOPC1YR200 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WOPC1YR2000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WOPC1YR500 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1-års kontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WOPC1YR5000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-års kontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WOPC3YR10 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WOPC3YR100 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WOPC3YR1000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-års kontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WOPC3YR200 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-års kontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WOPC3YR2000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-årskontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WOPC3YR500 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Center Operation for Colo, 3-års kontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WOPC3YR5000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Centerdrift, 1-års kontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WOPS1YR10 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Centerdrift, 1-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WOPS1YR2000 Pris --
Så här köper du
Produkt StruxureWare Data Centerdrift, 3-års kontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WOPS3YR100 Pris --
Så här köper du
Bekvämlighet
Rekommenderade åtgärder Enterprise Manager ger en detaljerad beskrivning av problemen allt eftersom de inträffar. Dessutom rekommenderas åtgärder som kan avhjälpa problemen. Denna unika funktion minskar behovet av utbildning och förenklar identifiering av strömförsörjningsrelaterade problem.
Nätbaserade referenser Flexibelt angreppssätt av golvkoordinater, vilket gör det möjligt för datacenteroperatörer att välja ett kundanpassat identifikationsschema.
CAD-integration Möjliggör import av CAD-ritningar (Computer Aided Design) för att snabbt kunna omforma rummet och konvertera CAD-burritningar till DCIM-modellen, inkluderande växling av CAD-skikt för visning av all tillgänglig resursinformation.
Tillgänglighet
Instrumentbräda för realtidsvisning Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
Företagsplattform Hög driftsäkerhet med felredundans genom en klustrad setup- och lastbalansering, vilket garanterar ett uppdragskritiskt system utan ställen med fatala fel (SPOF).
Mobila datacenteroperationer Integreras med InfraStruxure Mobile för tillgång till applikationen InfraStruxure Operations på distans via handdatorn Motorola (Symbol) MC70.
PUE-/DciE-räknare Ger tillgång till PUE-värden (Power Usage Effectiveness) som ger information om det dagliga energiutnyttjandet.
Larm inom den fysiska layouten Erbjuder statusinformation i realtid för datorhallen om enhetsfel i golvlayouten och på rackfronten
Inventeringshantering Visar enhetsinformation i den fysiska layouten och erbjuder därmed direkt tillgång till information om enheter och tillgångarnas attribut, och dessutom en översikt över driften av datorhallen.
Support för bladservrar Avbild av datacentrets uppbyggnad i med modellering av bladservrarna i respektive specialskåp.
Inventeringsrapport Innehåller strukturerad information om alla rackmonterade enheter, ordnade efter enhetstyp, ålder, tillverkare och egenskaper för att ge en snabb översikt över alla strömförbrukande enheter i en datorhall.
Guidad nätverkshantering Grafisk bild av nätverksvägar i datacentret och deras övergångar.
Skydd
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Multi-användaraccess Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
Användarroller Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Rörlighet
Gemensam datamodell Säkra mogen och synkroniserade data genom hela datacentrets livscykel.
Lokalisering Använd ett interface som använder lokala språk.
Märkesneutral Medger utrustnings- och datamodellering för enheter från valfri leverantör, vilket ger support för befintliga miljöer för datacentraler.
Elektrisk rumssupport Övervaka kapacitet och planera förändringar för centralisering av strömutrustning i områden utanför datacentrets huvudlokaler.
Insatsservice som tillval Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.
Övervakningsmöjlighet
Flera rum Tillhandahåller alternativet att visa flera rum på samma golvplan för att exakt avbilda och navigera genom stora anläggningar.
Global resurssökning Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
Golvlayout Ta fram en precis representation av ditt datacenter genom lättanvänd golvlayout och översikter.
Bibliotek över tillgångar Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.
Virtuellt förvaringsrum Håll reda på nya enheter från deras ankomst till plats inom det virtuella förvaringsutrymmet.
Anpassade enheter Anpassa snabbt och enkelt katalogförda enheter efter dina specifikationer genom bara två klick, och ändra egenskaper som t.ex. effektbehov, MAC-adress m.m.
Anpassningsbar vy Erbjuder platsbaserade hierarkier för uppbyggnad av en logisk modell av datorhallen, där hallens rum kan inordnas under regioner, länder, campus, platser, byggnader och rum.
Organisatorisk översikt Erbjuder platsbaserad drill-down för en logisk modell av datacentralen, där rummen i datacentralen kan organiseras under regioner, länder, campus, sajter, byggnader och rum.
Rack, frontvy Detaljerad frontvy av rack ger en precis grafisk bild av utrustningen och dess placering i racken.
Samhörande placering
Tenant impact analysis Fördela hyrestillgångar på en rums-, bur-, rack- eller servernivå för en ingående förståelse av hyrespåverkan i händelse av driftavbrott.
Webbklient Ger användare insyn i datacentrets tillgångar, energiförbrukning och strömkapacitet med hjälp av vilken modern webbläsare som helst. Det sänker underhållskostnaderna och ger chefer möjlighet att fatta bättre beslut med information i realtid.
Uppmätt burström Möjliggöra detaljerad återbetalning till enskilda hyresgäster med hjälp av en enkel översikt av såld och uppmätt energi.
Burvisualisering Visualisera det aktuella tillgängliga utrymmet med anonyma hyresuppgifter under förhandsförsäljningsfasen för planering av potentiellt nya kundburar, reservering av plats och stöd åt försäljningsprocessen.
3D burvisning Skissera burperimetrar för en snabb 3D-visualisering av layouten, och också en automatisk beräkning av burarean.
Granskningsspår Spåra alla ändringar av bur- och hjälputrustning under datacentrets livscykel, för att på så sätt säkerställa transparens och enkel identifiering av underhållskraven.
Effektrapport Skisserar den totala kapaciteten kontra den sålda kapaciteten och uppmätt belastning per anläggning för en fullständig översikt över aktuellt tillgänglig effekt.
Utrymmesrapport Snabb översikt över aktuella utrymmen, med identifiering av säljbara, upptagna och reserverade utrymmen, liksom även internt använda utrymmen.
Inventeringsrapport över hyresgäster Visar all utrustning knuten till en viss hyresgäst, för en omedelbar inventering av hyresgäster.
Rapport om effektuttag Framhäver aktuell status för kontakter och uttag för en eller flera PDU:er eller hyresgäster, inkluderande en indikering av överteckning.