Datacenterdrift: Serveråtkomst

Full åtkomst under serverns livstid och effektcykling för fjärrstyrning.

Data Center-drift: Server Access är en ren programvaruapplikation som ger livslång åtkomst till serverns operativsystem (OS) och BMC (Base Management Card) för kontroll av multipla IT-enheter från en enda konsol via fjärrkontroll. Effektcykling möjliggör fjärråtkomst till servrar för användarna när de är offline, och påslag/avstängning eller återstart av servrar även när serverns OS är avstängt. Server Access möjliggör både in-band- och out-of-band-åtkomst till servrar. Kalla på BIOS (basic input/output system) eller BMC direkt från DCIM-programvaran för att lösa ett maskinvaruproblem som hindrar en server från att starta om (boota) normalt.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 100 noder Artikelnummer AP902100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 1000 noder Artikelnummer AP9021000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 10000 noder Artikelnummer AP90210000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 20000 noder Artikelnummer AP90220000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 25 noder Artikelnummer AP90225 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 500 noder Artikelnummer AP902500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 5000 noder Artikelnummer AP9025000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 10000 noder Artikelnummer WSA1YR10000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 noder Artikelnummer WSA1YR1000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 noder Artikelnummer WSA1YR100N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 20000 noder Artikelnummer WSA1YR20000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 25 noder Artikelnummer WSA1YR25N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 5000 noder Artikelnummer WSA1YR5000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 500 noder Artikelnummer WSA1YR500N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 10000 noder Artikelnummer WSA3YR10000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 noder Artikelnummer WSA3YR1000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 100 noder Artikelnummer WSA3YR100N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 20000 noder Artikelnummer WSA3YR20000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 25 noder Artikelnummer WSA3YR25N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 5000 noder Artikelnummer WSA3YR5000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 500 noder Artikelnummer WSA3YR500N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Övervakningsmöjlighet
Fysisk placering Synliggöra exakt var dina servrar är placerade inom datacentret för exakt inventering och översikt.
Bara KVM-programvara Minska kostnaderna genom att eliminera behovet av maskinvaruutrustning i datacentret.
Stöd för enheter från olika leverantörer Erbjuder support för multipla typer av IT-tillgångar och maskinvaruplattformar.
Enhetsstyrning av en-till-många Granska, konfigurera och kontrollera multipla leverantörers IT-enheter via en (1) konsol för säker och enkel serverhantering.
Tillgänglighet
Serverdiagnostik Ger åtkomst till serverns granskningslogg för analys och felsökning när OS inte svarar.
Sekundär out-of-band-hantering Använder en sekundär åtkomstväg för att nå påverkade enheter och lösa alla problem via det alternativa, affärskritiska nätverket.
Primär in-band-hantering Kom åt både server-OS och BMC via det primära nätverket för att lösa alla problem.
OS-åtkomst Anslut till operativsystemet via RDP, SSH och VNC.
BIOS-konfigurering Kom åt BIOS-inställningar och konfigureringar direkt från DCIM-programvaran för att lösa ett maskinvaruproblem som hindrar en server från att starta om (boota) normalt.
Komma åt spår och följa Spåra och följ vilken och när servrar har anropats och styrts via programvaru-KVM.
Effektcykling Fjärrstyr servrar vare sig de är on- eller off-fline för direkt kontroll eller omstart (reboot).
Konsolåtkomst Fjärrstyr och hantera IT-enheter via programvaran KVM för datacenterhantering.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med