Datacenterdrift: Serveråtkomst

Full åtkomst under serverns livstid och effektcykling för fjärrstyrning.

Data Center-drift: Server Access är en ren programvaruapplikation som ger livslång åtkomst till serverns operativsystem (OS) och BMC (Base Management Card) för kontroll av multipla IT-enheter från en enda konsol via fjärrkontroll. Effektcykling möjliggör fjärråtkomst till servrar för användarna när de är offline, och påslag/avstängning eller återstart av servrar även när serverns OS är avstängt. Server Access möjliggör både in-band- och out-of-band-åtkomst till servrar. Kalla på BIOS (basic input/output system) eller BMC direkt från DCIM-programvaran för att lösa ett maskinvaruproblem som hindrar en server från att starta om (boota) normalt.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 100 noder Artikelnummer AP902100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 1000 noder Artikelnummer AP9021000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 10000 noder Artikelnummer AP90210000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 20000 noder Artikelnummer AP90220000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 25 noder Artikelnummer AP90225 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 500 noder Artikelnummer AP902500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access; Licens för 5000 noder Artikelnummer AP9025000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 10000 noder Artikelnummer WSA1YR10000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 noder Artikelnummer WSA1YR1000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 noder Artikelnummer WSA1YR100N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 20000 noder Artikelnummer WSA1YR20000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 25 noder Artikelnummer WSA1YR25N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 5000 noder Artikelnummer WSA1YR5000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 1-årskontrakt för programvarusupport, 500 noder Artikelnummer WSA1YR500N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 10000 noder Artikelnummer WSA3YR10000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 noder Artikelnummer WSA3YR1000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 100 noder Artikelnummer WSA3YR100N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 20000 noder Artikelnummer WSA3YR20000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 25 noder Artikelnummer WSA3YR25N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 5000 noder Artikelnummer WSA3YR5000N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Server Access, 3-årskontrakt för programvarusupport, 500 noder Artikelnummer WSA3YR500N Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Tillgänglighet
Serverdiagnostik Ger åtkomst till serverns granskningslogg för analys och felsökning när OS inte svarar.
Sekundär out-of-band-hantering Använder en sekundär åtkomstväg för att nå påverkade enheter och lösa alla problem via det alternativa, affärskritiska nätverket.
Konsolåtkomst Fjärrstyr och hantera IT-enheter via programvaran KVM för datacenterhantering.
Komma åt spår och följa Spåra och följ vilken och när servrar har anropats och styrts via programvaru-KVM.
Effektcykling Fjärrstyr servrar vare sig de är on- eller off-fline för direkt kontroll eller omstart (reboot).
BIOS-konfigurering Kom åt BIOS-inställningar och konfigureringar direkt från DCIM-programvaran för att lösa ett maskinvaruproblem som hindrar en server från att starta om (boota) normalt.
OS-åtkomst Anslut till operativsystemet via RDP, SSH och VNC.
Primär in-band-hantering Kom åt både server-OS och BMC via det primära nätverket för att lösa alla problem.
Övervakningsmöjlighet
Fysisk placering Synliggöra exakt var dina servrar är placerade inom datacentret för exakt inventering och översikt.
Bara KVM-programvara Minska kostnaderna genom att eliminera behovet av maskinvaruutrustning i datacentret.
Stöd för enheter från olika leverantörer Erbjuder support för multipla typer av IT-tillgångar och maskinvaruplattformar.
Enhetsstyrning av en-till-många Granska, konfigurera och kontrollera multipla leverantörers IT-enheter via en (1) konsol för säker och enkel serverhantering.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med