Data Center Operation: Optimera IT

Minska energianvändningen för IT-system genom långtgående optimering av serverutnyttjande för ökade prestanda hos datacentraler

Data Center Operation: IT Optimize ökar utnyttjandet av infrastruktur och IT-tillgångar genom exakt, detaljerad profil för energiförbrukningen i datacenters, server för server och rack för rack. IT Optimize övervakar utnyttjandet av IT-tillgångar och effektförbrukning för att på så sätt bidra till minskning av kostnaderna förknippade med överanskaffning, underutnyttjande och obalanserad effekt och kylning i hela datacentret. Affärskritisk analys knyter IT-kostnader till affärsgrupper för chargeback, tillhandahåller kritisk information för byggande- kontra köpabeslut och spårar kapacitet på rack-, rad- och rumsnivå. I kärnan i IT Optimize finns GenomeTM-biblioteket, som fortlöpande upptäcker och övervakar enskilda IT-komponenter och samlar information för att hålla reda på serverspecifik information. Informationen utgör byggstenarna för förståelse av energiförbrukningen för IT och hur den påverkar affärsverksamheten.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Data Center Operation: IT Optimize-licens för 10 rack Artikelnummer AP916010 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Optimize-licens för 100 rack Artikelnummer AP9160100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center-drift: IT Optimize 1000 Racklicens Artikelnummer AP91601000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Optimize-licens för 200 rack Artikelnummer AP9160200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Optimize-licens för 2 000 rack Artikelnummer AP91602000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Optimize-licens för 500 rack Artikelnummer AP9160500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 10 rack Artikelnummer AP916110 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 100 rack Artikelnummer AP9161100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 1 000 rack Artikelnummer AP91611000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 200 rack Artikelnummer AP9161200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 2 000 rack Artikelnummer AP91612000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 500 rack Artikelnummer AP9161500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: IT Power Control-licens för 5 000 rack Artikelnummer AP91615000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT-optimering, prenumerationslicenser för 100 rack Artikelnummer SFTWITO100R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT-optimering, prenumerationslicenser för 10 rack Artikelnummer SFTWITO10R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WITO1YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WITO1YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WITO1YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WITO1YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WITO1YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WITO1YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WITO1YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WITO3YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WITO3YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WITO3YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WITO3YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WITO3YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WITO3YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WITO3YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WITPC1YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WITPC1YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WITPC1YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WITPC1YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WITPC1YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WITPC1YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 1-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WITPC1YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 3-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WITPC3YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 3-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WITPC3YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WITPC3YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: IT Power Control, 3-årskontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WITPC3YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Sid:
Skydd
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Användarroller Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
Multi-användaraccess Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Rörlighet
Återbetalning för serveranvändning Möjliggör för affärsverksamheten att kunna samla och fördela IT-kostnader på enskilda avdelningar för korrekt kostnadsfördelning, ner till den fysiska eller virtuella servernivån.
Övervakning av IT-effekt och serverutnyttjande Bestämning affärsnyttan för alla IT-tillgångar bidrar till att eliminera underutnyttjade servrar och maximerar IT-kapaciten på rack-, rad- och rumsnivå.
Rack med underutnyttjade servrar Sänk kostnaderna genom att eliminera onödiga servrar och maximera effektiviteten och rackkapaciteten.
Prevent physical server sprawl Identifiera och ta bort ej utnyttjade servrar för optimalt utnyttjande av rackkapaciteten.
Server efficiency categorization Möjliggör kategorisering av servrar som ej utnyttjade, underutnyttjade och utnyttjade för analys av IT-effektivitet, avlägsnande av ej utnyttjade servrar för återvinning av tillgänglig kapacitet och virtualisering av underutnyttjade servrar för ökning av resurserna.
Maximera rackanvändning Synliggöra rackutnyttjande för optimering av effekt, kylning och utrymme på racknivå.
Tillgänglighet
GenomeTM library Det ständigt växande tillgångsbiblioteket gör att programvaran kan bestämma effektförbrukning utan hjälp av hårdvarugivare.
Global resurssökning Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
Auto-associering Ökar noggrannheten och spar tid med automatisk upptäckt av IT-enheter vid inventeringen, baserat på egenskaper som tillverkare, modell och IP-adress.
Övervakning av IT-tillgångar Fortlöpande upptäckt och övervakning av IT-komponenter med hjälp av standardprotokoll för noggrann och aktuell inventering.
Automatisk upptäckt av IT-tillgångar Sparar tid och ökar noggrannheten på din inventering av tillgångarna.
Instrumentbräda för realtidsvisning Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
Övervakningsmöjlighet
KPI-data Nyckelindikatorer för energikostnad, serverutnyttjande och avställningskandidater, finns tillgängliga i rapport- och instrumentpanelformat.
Underutnyttjade servrar Erbjuder en kundanpassad lista med underutnyttjade servrar, för identifiering av ej utnyttjade och underutnyttjade servrar i datacentralen.
Toppeffektförbrukare Identifierar de servrar som har den högsta medelförbrukningen av effekt, vilket ger operatörerna i datacentralen en lista med troliga kandidater för uppgradering, lastdelning eller avställning.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med