Data Center Operation: Energieffektivitet

Full insikt i kostnader för energianvändning och aktuell & historisk energieffektivitet för inrättningen, identifiering av effektivitetsförluster och möjliggörande av förbättrade PUE/DciE-värden på subsystemnivå.

InfraStruxure Energy Efficiency ger aktuella och historiska data om effektiv energiförbrukning (PUE) och underlättar en faktabaserad förståelse av hur mycket ström som behövs för att driva installerad IT-utrustning jämfört med anläggningens driftkostnader som helhet. Den ger detaljrik information om hur effektivt energin används ned till subsystemsnivå, liksom en förståelse för hur energieffektiviteten kan förbättras. Subsystemdata kan antingen mätas upp eller uppskattas vilket gör att även användare med få mätare kan dra nytta av applikationen. Den webbaserade instrumentbrädan ger överblick över effektivitetsdata för aktuell och tidigare effektiv energiförbrukning (PUE), och detaljerad kostnadsanalys för subsystemen. InfraStruxure Energy Efficiency görs tillgänglig via InfraStruxure Operations, som möjliggör integrering med InfraStruxure Central och affärssystem från tredje part.

Läs vidare
Tillgänglighet
Inga mätdata krävs Använder uppmätta eller modellerade data vilket medger drift med få eller inga mätare.
Editor för strömberoende Översikt av strömvägar genom anläggningen inklusive hierarkisk struktur för strömflödet från inmatningen till fastigheten till den centrala strömdistributionsenheten (PDU).
Bekvämlighet
Instrumentbräda för realtidsvisning Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
Multi-vendor dataintegration Gör det möjligt att integrera företags- och byggnadsförvaltningssystem från tredje part, t.ex. TAC från Schneider, för datainsamling, anpassning och integration av PUE-beräkningar.
Enkelt införande Minskade installationstider och kostnader och ett minimalt antal elmätare för distributionen
Webbaktiverat gränssnitt Utvecklat för att möjliggöra enkel integrering med webbsidor från tredje part via ett API-gränssnitt.
Total ägandekostnad
Analys av energieffektivitet Erbjuder aktuella och historiska PUE-värden baserade på nuvarande IT-belastning för att kunna ge en faktabaserad förståelse av energieffektiviteten på anläggningsnivå.
Koldioxidutsläppen Visar koldioxidutsläppsnivåer för varje avdelning i energisystemet, för omedelbara mätuppgifter om miljöeffekter.
PUE/DCiE-rapport Tillhandahåller en rapport om aktuella & historiska PUE/DciE-värden, visar effekterna av årstidsväxlingar och passar för både intern och extern presentation.
Subsystemförluster Ger insikt i energiförluster och energikostnader på delsystemnivå och detaljerad information om vilka delsystem som kostar mest.
Skydd
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Multi-användaraccess Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
Användarroller Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
Rörlighet
Lokalisering Använd ett interface som använder lokala språk.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med