Data Center Operation: Kylning Optimera

Dynamisk eliminering av ”hot spots” (heta punkter) och energibesparing genom intelligent styrning av kylningen.

Datacenter-drift: Cooling Optimize optimerar fortlöpande luftflödet i datacentret, vilket ger högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Cooling Optimize är ett system med sluten loop, som reagerar på real-tidsdata, automatiskt identifierar och eliminerar hot spots och hjälper till att diagnostisera potentiella risker i anläggningen. Applikationen balanserar behovet av kylning mot lägsta möjliga energiförbrukning, och ger omedelbart möjliga kostnadsbesparingar och rätt mängd kylning i datacentret. Applikationen ger anläggningschefer möjlighet till kontroll av önskade temperaturer och full insyn i de termiska förhållandena. Den nyttjar intelligent programvara som fortlöpande justerar kylningen i takt med att förhållandena i omgivningen förändras. Denna real-tidsrespons på temperaturpåverkande händelser, som förflyttning av utrustning, uppgraderingar eller variationer i IT-lasten, stabiliserar luftflödet och löser det komplexa pusslet med allokering av erforderliga kylningsresurser.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Datacenterdrift: Kyloptimering, 1000-rackslicens Artikelnummer SWDCO1000RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering 100 racklicenser Artikelnummer SWDCO100RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kyloptimering, 10-Rackslicens Artikelnummer SWDCO10RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kyloptimering, 2000-rackslicens Artikelnummer SWDCO2000RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering 200 racklicenser Artikelnummer SWDCO200RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kyloptimering, 5000-rackslicens Artikelnummer SWDCO5000RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering 500 racklicenser Artikelnummer SWDCO500RCL-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WCL1YR1000R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WCL1YR100R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 1 års underhållskontrakt för program, 10 rack Artikelnummer WCL1YR10R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 1 års underhållskontrakt för program, 2 000 rack Artikelnummer WCL1YR2000R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 1 års underhållskontrakt för program, 200 rack Artikelnummer WCL1YR200R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 1 års underhållskontrakt för program, 5 000 rack Artikelnummer WCL1YR5000R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 1 års underhållskontrakt för program, 500 rack Artikelnummer WCL1YR500R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WCL3YR1000R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 3 års underhållskontrakt för program, 100 rack Artikelnummer WCL3YR100R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WCL3YR10R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WCL3YR2000R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WCL3YR200R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Cooling Optimize, 3-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WCL3YR5000R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kylningsoptimering, 3 års underhållskontrakt för program, 500 rack Artikelnummer WCL3YR500R-DIGI Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Skydd
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Multi-användaraccess Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
Användarroller Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
Trådlösa temperaturgivare Nyttjar en rad trådlösa temperaturgivare för att bestämma den exakta nivån på värmelasten i datacentret
Tillgänglighet
Riskminskning I händelse av nödfall, kommer kylenheterna automatiskt att arbeta med maximal effekt och säkerställa en kyld anläggning, även om Cooling Optimize inte kan kopplas in och styra kylningsenheterna.
Drifttidsskydd Omedelbar identifiering och eliminering av hot spots värnar drifttiden och säkerställer att driften kan fortgå som planerat.
Befintlig infrastruktur för kylning Arbetar tillsammans med din befintliga infrastruktur; DX (direkt expansion), kylt vatten, economizers och evaporativa (avdunstning) kylmetoder, som luftflödesmiljöer under golv, överliggande, i kanaler och utan kanaler.
Manuell förbikoppling Ger operatörerna möjlighet att manuellt ta kontrollen över kylningsresurserna och kringgå systemet.
Prestandarapport Verifierar energi- och kostnadsbesparingar, liksom även minskade utsläpp av växthusgaser, som uppnås med hjälp av aktiv kylningsstyrning.
Rapport om temperaturuppfyllelse Detekterar om racktemperaturer har överensstämt med önskade inställningar, och den tidsperiod som rackna inte överensstämt med inställda gränsvärden, vilket möjliggör enkel detektering av potentiella brister i den fysiska infrastrukturen.
Övervakningsmöjlighet
Kartläggning av påverkan Ger stor inblick i enskilda kylningsenheters påverkan på temperaturen i varje del av datacentret.
Intelligent styrning Temperaturdata överförs trådlöst till nätverks-gateways, summerade och analyserade av programvara för styrning, vilket bestämmer vilka krav på styrningen som ska levereras direkt till kylutrustningen.
Dynamisk optimering Det termiska luftflödet anpassas fortlöpande för att passa real-tidsbehoven som skapas av den dynamiska omgivningen i ett datacenter.
Reclaim cooling capacity Fortlöpande optimerad kylkapacitet möjliggör tillkoppling av ytterligare IT-last och ökad IT-kapacitet i datacentret.
Kostnadsbesparingar
Öka utrustningens livslängd Effektiv användning av kylutrustningen minskar behovet av underhåll och förlänger utrustningens livslängd.
Energibesparingar Ger upp till 40% besparing i kylningsenergi genom optimalt utnyttjande av befintlig kylutrustning.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med