Data Center Operation: Ändring

Styrning av arbetsflöde medger enkel spårning och utförande av flytt, tillägg och ändringar av utrustning i datacenter

InfraStruxure Change gör att operatörerna får kontroll över miljön i sitt datacenter genom att implementera lämpliga förflyttningar, tillägg och förändring, vilket väsentligt kan reducera risken för oplanerad nedtid. Med dess automatiserade flödessystem för arbeten kan operatörer tilldela arbetsuppgifter, reservera utrymme, spåra status och skapa dokumentation som ger en komplett visualisering och historik över förändringar. Tillvalet InfraStruxure Mobile förser dig med ändringar i driften när du är på golvet, låter dig scanna streckkoder och säkra dataintegritet och bättre drifteffektivitet.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt InfraStruXure Mobile Artikelnummer AP9700S Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Ändringslicens för 10 rack Artikelnummer AP9710 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Ändringslicens för 100 rack Artikelnummer AP97100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Ändringslicens för 1000 rack Artikelnummer AP971000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center-drift: Change 200 Racklicens Artikelnummer AP97200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Ändringslicens för 2 000 rack Artikelnummer AP972000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Ändringslicens för 500 rack Artikelnummer AP97500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Ändringslicens för 5 000 rack Artikelnummer AP975000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WCHM1YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WCHM1YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WCHM1YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WCHM1YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WCHM1YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WCHM1YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 1-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WCHM1YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 10 rack Artikelnummer WCHM3YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 100 rack Artikelnummer WCHM3YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rack Artikelnummer WCHM3YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 200 rack Artikelnummer WCHM3YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rack Artikelnummer WCHM3YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 500 rack Artikelnummer WCHM3YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Change, 3-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rack Artikelnummer WCHM3YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Planering
BMC Remedy-integrering Säkerställa att relevant information delas och flyter mellan driftändringar och det marknadsledande systemet för processledning.
Underhållsplanering Underlätta planering av service och underhåll av utrustning för att säkerställa synlighet av alla serviceplaner och undvika planeringskonflikter.
Ändra hanteringsöversikt Interaktivt gränssnitt som visar tidigare, framtida och pågående ändringar som hjälp vid balansering av resurser och arbetsbelastning, för att undvika planeringskonflikter.
Automatiserad arbetsorderprocess Skapa arbetsorder och automatiskt generera uppgifter för tillägg, avlägsnande eller flytt av IT-utrustning. Schemalägg, tilldela och följ status för specificerade åtgärder vid implementering av förändringar i datacentret.
Tillgångar, spårbarhet vid revision Spåra förflyttningar, tillägg och ändringar av tillgångar efter datum/tid, ägare och arbetsorder som kan visas, skrivas ut och exporteras.
Platsreservation Med en knapptryckning avsätta ström, kylning och rackutrymme för den nya utrustning som ska installeras.
Personal, spårbarhet vid revision Uppnå total transparens vid förändringar av fysisk utrustning efter användare.
Övervakningsmöjlighet
Anpassningsbara mallar Specificera de aktiviteter som krävs för att uppfylla behoven från de enskilda arbetsbeställningarna, säkerställa att organisatoriska policies och projekt enkelt kan flyttas, läggas till och ändras.
Instrumentbräda för realtidsvisning Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
Förändringsrapport Direkt insikt i alla förflyttningar, tillägg och ändringar som görs i hela datorhallen.
Framstegsrapport, vy Spåra på ett enkelt sätt aktivitet och framsteg genom att sortera per arbetsorder, måldatum, status och prioritet.
Bibliotek över tillgångar Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.
Avancerade mallar för arbetsflöden Användare kan utforma arbetsflöden med både parallella och sekventiella flöden i den grafiska arbetsflödeseditorn
Global resurssökning Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
Email-notifiering Informera utvalda användare om att arbetsorder utförts.
Printbara arbetsorder Printa enskilda arbetsorder med detaljer om de åtgärder som krävs för dess utförande.
Skydd
Multi-användaraccess Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Användarroller Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
Rörlighet
Lokalisering Använd ett interface som använder lokala språk.
Insatsservice som tillval Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med