Data Center Operation: Kapacitet

Planera och optimera utnyttjandet av den faktiska kapaciteten i den fysiska infrastrukturen genom en delad datorhallsmodell som gör det enklare att på ett effektivt sätt provisionera och dimensionera datorhallen.

InfraStruXure Capacity används för att förutse den optimala placeringen av den fysiska infrastrukturen och rackbaserad IT-utrustning baserat på tillgänglighet och krav på kapaciteten hos den fysiska infrastrukturen samt användardefinierade krav som t.ex. redundans, nätverk och gruppering baserat på användningsområde. Här minskas mängden dold kapacitet genom optimerat utnyttjande av den fysiska infrastrukturen och så att oplanerade driftstopp kan undvikas. InfraStruXure Capacity erbjuder sofistikerade simuleringar baserade på realtidsdata och ger därmed en proaktiv analys av vilka effekter en förändring får innan den inträffar, vilket gör att det går att fatta väl underbyggda beslut och planera väl, och därmed se till att den fysiska infrastrukturen har den kapacitet som krävs både nu och i framtiden.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Data Center Operation: Licens med kapacitet för 10 rack Artikelnummer AP9110 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Licens med kapacitet för 100 rack Artikelnummer AP91100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Licens med kapacitet för 1 000 rack Artikelnummer AP911000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Licens med kapacitet för 200 rack Artikelnummer AP91200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Licens med kapacitet för 2 000 rack Artikelnummer AP912000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt InfraStruXure Capacity 500-rackslicens Artikelnummer AP91500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Licens med kapacitet för 5 000 rack Artikelnummer AP915000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 1 års kontrakt för programvaruunderhåll, 10 rack Artikelnummer WCAM1YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 1-årskontrakt för programvarusupport, 100 rackar Artikelnummer WCAM1YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 1-årskontrakt för programvarusupport, 1000 rackar Artikelnummer WCAM1YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 1 års kontrakt för programvaruunderhåll, 200 rack Artikelnummer WCAM1YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 1-årskontrakt för programvarusupport, 2000 rackar Artikelnummer WCAM1YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 1 års kontrakt för programvaruunderhåll, 500 rack Artikelnummer WCAM1YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 1-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rackar Artikelnummer WCAM1YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 3 års kontrakt för programvaruunderhåll, 10 rack Artikelnummer WCAM3YR10 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 3 års kontrakt för programvaruunderhåll, 100 rack Artikelnummer WCAM3YR100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 3 års underhållskontrakt för program, 1 000 rack Artikelnummer WCAM3YR1000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 3 års kontrakt för programvaruunderhåll, 200 rack Artikelnummer WCAM3YR200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 3 års underhållskontrakt för program, 2 000 rack Artikelnummer WCAM3YR2000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Data Center Operation: Kapacitet, 3 års kontrakt för programvaruunderhåll, 500 rack Artikelnummer WCAM3YR500 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Datacenterdrift: Kapacitet, 3-årskontrakt för programvarusupport, 5000 rackar Artikelnummer WCAM3YR5000 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Skydd
Användarroller Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
Multi-användaraccess Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Rörlighet
Gemensam datamodell Säkra mogen och synkroniserade data genom hela datacentrets livscykel.
Insatsservice som tillval Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.
Lokalisering Använd ett interface som använder lokala språk.
Övervakningsmöjlighet
Instrumentbräda för realtidsvisning Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
Global resurssökning Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
Bibliotek över tillgångar Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.
Anpassade enheter Anpassa snabbt och enkelt katalogförda enheter efter dina specifikationer genom bara två klick, och ändra egenskaper som t.ex. effektbehov, MAC-adress m.m.
Märkesneutral Medger utrustnings- och datamodellering för enheter från valfri leverantör, vilket ger support för befintliga miljöer för datacentraler.
Tillgänglighet
Likström Erbjuder planeringsmöjligheter och riskhantering för likström och möjligheten att stödja blandad ströminfrastruktur (både växelström och likström). Det gör att datacenterhanterare kan skapa modeller för enheter som drivs av likström i sina datacenter, vilket gör att de på ett mer intelligent och korrekt sätt kan planera kapaciteten och bedöma risken för elstigar med likström.
Strömmätningsdata Förhindrar överbelastningar via grafisk visning av genomsnittlig strömförbrukning och toppförbrukning genom mätning av den faktiska förbrukningen via mätarförsedda rack-PDU:er.
Tillgänglig kapacitet Få en uppfattning om tillgänglig kapacitet genom att beräkna faktiskt utrymme, förbrukning av ström och kylning, tillgång till effekt och nätverksportar och dessutom viktgränser för golv och rack i förhållande till de arkitektoniska begränsningar som gäller för datorhallen.
Nyckelordstaggning Markera platsbegränsningar genom nyckelordstaggning av datacenterrack eller utrustning.
Strömväg Mappa strömvägarna liksom relationer och beroendeförhållanden mellan fysiska system.
Kapacitetspolicy Gruppera IT-utrusningen så att den överensstämmer med behoven på tillgänglighet och undvik latent kapacitet för utrymme, strömförsörjning och kylning.
U-utrymmesrapport Ger en snabb översikt över tillgängligt U-utrymme i datorhallen.
Elektrisk rumssupport Övervaka kapacitet och planera förändringar för centralisering av strömutrustning i områden utanför datacentrets huvudlokaler.
Planering
Kapacitetsrapporter Visa planerad och aktuella strömdata i samma vy och möjliggör detaljerad planering för framtida strömbehov.
3D luftflödesanalys Simulera alla kylningsscenarier i datorhallen med direkt visuell avbildning av kyleffekten på infrastrukturen.
Miljöer med upphöjt golv Få en ögonblicksbild av övertrycksluftens hastigheter och luftflöden för optimal positionering av perforerade plattor i rum med kylsystemtryck för upphöjda golv.
Infångningsindex Omedelbar visualisering av dynamiken i luftflödet i datacentralen genom den varma och kalla gångens infångningsindex (CI), vilket ger en realtidsanalys av hur effektivt den levererade luften används.
Inverkan på verksamheten Visar konsekvenserna av fel på enheter i rackbaserad utrustning för att snabbt kunna identifiera effekter på kritiska affärstillämpningar.
Infrastrukturfel med IT-påverkan Kritiska event omformas till impaktanalys för servrar och virtuella maskiner i riskzonen migreras automatiskt till opåverkade värdservrar.
Vägledning för IT-utrustning Hitta snabbt den optimala platsen för nästa server baserat på behoven i den fysiska infrastrukturen.
Simulering av enhetsfel Gör det möjligt för datorhallsoperatörer att i förebyggande syfte identifiera hur ett fel på en enhet kommer att påverka verksamhetskritiska tillämpningar.
Scenarioanalys Låter kunder testa framtida datacenterförändringar och se effekten av dem utan att göra några faktiska förändringar i InfraStruxure Operations som är i drift.
3-fas lastbalansering Automatisk distribution och spårning av enfas och trefas strömförbrukning, och säkring av att alla tre faser i systemet klarar en balanserad last.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med