Drift

Multi-site analysis of energy, operations, and assets. Managers can aggregate, analyze, and report on financial and operational data from a single site or company-wide.


 
Med InfraStruxure Operations får man en leverantörsoberoende inventoriestyrning för felfunktioner och data för enheter visas i realtrid i den fysiska layouten för ditt datacenter, tillsammans med rekommenderade lösningar på problemen. Platsbaserad och ingående detaljvy bidrar till en strukturerad överblick över de olika delarna av datacentret. alltifrån global och lokal vy ned till enskilda resurser. Kalkylatorn för effektiv energiförbrukning (PUE) ger information om den dagliga energianvändningen. För snabba uppdateringar om status ger InfraStruxure Mobile i handdator tillgång till information från InfraStruxure Operations.
Läs vidare
InfraStruXure Capacity används för att förutse den optimala placeringen av den fysiska infrastrukturen och rackbaserad IT-utrustning baserat på tillgänglighet och krav på kapaciteten hos den fysiska infrastrukturen samt användardefinierade krav som t.ex. redundans, nätverk och gruppering baserat på användningsområde. Här minskas mängden dold kapacitet genom optimerat utnyttjande av den fysiska infrastrukturen och så att oplanerade driftstopp kan undvikas. InfraStruXure Capacity erbjuder sofistikerade simuleringar baserade på realtidsdata och ger därmed en proaktiv analys av vilka effekter en förändring får innan den inträffar, vilket gör att det går att fatta väl underbyggda beslut och planera väl, och därmed se till att den fysiska infrastrukturen har den kapacitet som krävs både nu och i framtiden.
Läs vidare
Datacenter-drift: Cooling Optimize optimerar fortlöpande luftflödet i datacentret, vilket ger högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Cooling Optimize är ett system med sluten loop, som reagerar på real-tidsdata, automatiskt identifierar och eliminerar hot spots och hjälper till att diagnostisera potentiella risker i anläggningen. Applikationen balanserar behovet av kylning mot lägsta möjliga energiförbrukning, och ger omedelbart möjliga kostnadsbesparingar och rätt mängd kylning i datacentret. Applikationen ger anläggningschefer möjlighet till kontroll av önskade temperaturer och full insyn i de termiska förhållandena. Den nyttjar intelligent programvara som fortlöpande justerar kylningen i takt med att förhållandena i omgivningen förändras. Denna real-tidsrespons på temperaturpåverkande händelser, som förflyttning av utrustning, uppgraderingar eller variationer i IT-lasten, stabiliserar luftflödet och löser det komplexa pusslet med allokering av erforderliga kylningsresurser.
Läs vidare
Data Center Operation: IT Optimize ökar utnyttjandet av infrastruktur och IT-tillgångar genom exakt, detaljerad profil för energiförbrukningen i datacenters, server för server och rack för rack. IT Optimize övervakar utnyttjandet av IT-tillgångar och effektförbrukning för att på så sätt bidra till minskning av kostnaderna förknippade med överanskaffning, underutnyttjande och obalanserad effekt och kylning i hela datacentret. Affärskritisk analys knyter IT-kostnader till affärsgrupper för chargeback, tillhandahåller kritisk information för byggande- kontra köpabeslut och spårar kapacitet på rack-, rad- och rumsnivå. I kärnan i IT Optimize finns GenomeTM-biblioteket, som fortlöpande upptäcker och övervakar enskilda IT-komponenter och samlar information för att hålla reda på serverspecifik information. Informationen utgör byggstenarna för förståelse av energiförbrukningen för IT och hur den påverkar affärsverksamheten.
Läs vidare
InfraStruxure Change gör att operatörerna får kontroll över miljön i sitt datacenter genom att implementera lämpliga förflyttningar, tillägg och förändring, vilket väsentligt kan reducera risken för oplanerad nedtid. Med dess automatiserade flödessystem för arbeten kan operatörer tilldela arbetsuppgifter, reservera utrymme, spåra status och skapa dokumentation som ger en komplett visualisering och historik över förändringar. Tillvalet InfraStruxure Mobile förser dig med ändringar i driften när du är på golvet, låter dig scanna streckkoder och säkra dataintegritet och bättre drifteffektivitet.
Läs vidare